Szymborska do czytania i słuchania

 

Pod koniec stycznia w Wydawnictwie Znak ukazały się wznowienia trzech tomów poetyckich Wisławy Szymborskiej: „Chwili”,  „Tutaj” oraz „Końca i początku”.

W tomie „Koniec i początek” znalazły się najbardziej znane i najchętniej omawiane przez krytyków utwory, takie jak „Niektórzy lubią poezję”, „Nienawiść” czy „Kot w pustym mieszkaniu”. To jeden z jej najważniejszych tomów, który – wydany w 1993 roku – być może ostatecznie przesądził o przyznaniu poetce Literackiej Nagrody Nobla.

W tomie „Chwila” Szymborska pisze o sprawach najważniejszych w sposób skłaniający do odkrywczych medytacji i przemyśleń.

W tomie „Tutaj” wiersze Szymborskiej uderzają nagromadzeniem szczegółów widzialnego i niewidzialnego świata, który jest źródłem nieustannego zdumienia. W każdym niemal wierszu kryje się bogactwo niespodzianek i odkryć.

A dla tych, którzy lubią słuchać Szymborskiej mamy informację, że od 1 lutego 2015 na portalu lyrikline można posłuchać Wisławy Szymborskiej, czytającej swoje wiersze.

Na portalu dostępne są również tłumaczenia wierszy poetki na język niemiecki, białoruski, estoński, szwedzki i chorwacki.