Konkursy!

Nowy rok zawsze niesie nowe nadzieje. W przypadku  poetów na tomiki, stypendia i konkursowe laury.  Czymże byłoby życie bez marzeń? Podsycamy je i z przyjemnością informujemy, że można już nadsyłać wiersze do tegorocznych edycji:

Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” szczegóły tutaj. Termin nadsyłania tomów wierszy upływa 28 lutego

 

oraz konkursów dla autorów, którzy marzą o wydaniu upragnionego tomiku:

***

Konkursu im. Klemensa Janickiego

Ten prestiżowy konkurs organizowany jest przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu .
W jury zasiadają: Mariusz Grzebalski, Krzysztof Hoffmann, Janusz Rudnicki (przewodniczący), Dariusz Sośnicki.

Uczestnik konkursu nadsyła zestaw oryginalnych wierszy o objętości ok. 2-3 arkuszy wydawniczych /40-60 str./, które nie były dotąd publikowane w prasie i almanachach.
Zestawy muszą być zaopatrzone w godło oraz zamkniętą kopertę z danymi personalnymi autora. Prosimy o nadsyłanie czterech kopii każdego zestawu. Uczestnik nie musi być debiutantem. Limit wieku autora – 35 lat.
Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiego zestawu w postaci książki. Organizator zastrzega sobie prawo zgłaszania sugestii redakcyjnych, zmniejszania lub rozszerzania zawartości tomu w stosunku do propozycji wstępnej, a także – w ostateczności – nieprzyznania nagrody głównej i zastąpienia jej publikacją o charakterze zbiorowym lub wyróżnieniami o charakterze finansowym, równowartymi – łącznie – kosztom publikacji książkowej lub nieprzyznania nagród. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na specjalnym wieczorze poetyckim podczas festiwalu „Poznań Poetów” (18-23 maja 2015).

Termin nadsyłania utworów upływa 15 marca 2015. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas festiwalu Poznań Poetów (18-23 maja 2015).

Przesyłki należy kierować na adres: Centrum Kultury ZAMEK, ul. Św. Marcin 80/82; 61-809 POZNAŃ, z dopiskiem Konkurs Poetycki im. Klemensa Janickiego. 

Szczegóły na stronie : www.ckzamek.pl

***

VII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza

Organizowanego przez Masto Radomsko

Konkurs jest adresowany do autorów przed debiutem.

Główną nagrodą jest wydanie tomiku poetyckiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
• Etap I
Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie do 31 marca zestawu 5 wierszy, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach.
Tematyka utworów może być dowolna.
• Etap II
Jury wybierze 5-7 najlepszych zestawów. Każdy z autorów nominowanych do drugiego etapu będzie zobowiązany przesłać do 15 maja 2015 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksymalnie 50 utworów).

 Informacji na temat konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko.

Szczegóły na stronie: www.rozewiczopen.pl