Czesi w warszawskim metrze

O wierszach w warszawskim metrze, po raz pierwszy, pisaliśmy dwa tygodnie temu.

Mirosław Spychalski akcentował: „Organizatorzy powinni w tym przypadku wziąć pod uwagę także ograniczone od kilku dni możliwości poruszania się po stolicy i (może z pomocą psychoterapeutów) tak dobrać cytaty aby akcja poza popularyzatorskim zyskała także walor terapeutyczny. Mam bowiem poważne obawy, że – często przecież spotykane- wiersze ponure, drażniące czytelniczą wyobraźnię i myślowe przyzwyczajenia, mogą wywołać u pasażerów  jeszcze większą wściekłość a nawet  nienawiść do poetów i poezji”.

Ale sytuacja (komunikacyjna) w Warszawie obecnie znacznie się poprawiła. I warszawiacy zobaczą wiersze także w drugiej linii metra, która startuje już w tym tygodniu.

W tegorocznej kampanii prezentowane wiersze pochodzą z dwudziestu krajów Europy, od Hiszpanii i Portugalii po Ukrainę, Turcję i Kazachstan. A my zwracamy uwagę, że spośród czeskich autorów do prezentacji w metrze wybrani zostali Marie Šťastná, Jan Těsnohlídek i Ondřej Buddeus.

Wymieniona trójka to poeci młodzi ale już na stałe obecni w czeskiej literaturze.

Marie St’astna urodziła się w 1981 roku, ukończyła historię sztuki na uniwersytecie w Ostrawie. W 2004 roku otrzymała ważną nagrodę Ortena. Sześć lat później była laureatką Drezdeńskiej Nagrody Poetyckiej. Mieszka w Pradze.

Jan Těsnohlídek, uordził się w roku 1987. Pracował w księgarniach, kawiarniach, na budowach. Bywał elektrykiem w galeriach i w restauracjach. W Pradze studiował, ale krótko informatykę. Był zastępcą redaktora naczelnego pisma literackiego „Psi vino”. Od 2011 roku prowadzi własne wydawnictwo JT’s. Jego wiersze były tłumaczone na angielski, niemiecki, włoski, polski i słoweński.

Ondřej Buddeus, jest filozofem i tłumaczem z języka niemieckiego. Podobnie jak Těsnohlídek pracował w piśmie „Psi vino”, wydał kilka tomów wierszy, tłumaczonych na kilka europejskich języków.

Każda osoba zainteresowana projektem będzie mogła także zapoznać się z poezją na stronie internetowej projektu – www.wierszewmetrze.eu. To tutaj będzie można przeczytać pełne wersje wierszy oraz biogramy poetów i tłumaczy.

Organizatorzy: europejskie instytuty kultury i działy kulturalne ambasad zrzeszone w EUNIC Warszawa: Austriackie Forum Kultury, Czeskie Centrum, Duński Instytut Kultury, Instituto Cervantes, Ambasada Irlandii, Ambasada Litwy, Ambasada Malty, Goethe-Institut, Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), Camões I.P., Rumuński Instytut Kultury, Instytut Słowacki, Ambasada Szwajcarii, Węgierski Instytut Kultury, British Council oraz Włoski Instytut Kultury, a także organizacje spoza EUNIC: Centrum Kultury Tureckiej – Instytut Yunus Emre, Europejski Poeta Wolności, Fundacja im. Wisławy Szymborskiej, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, oraz Intermezzo – ukraiński festiwal krótkich form literackich.