Kass w „Nowej Polszy”

W nowym numerze „Nowej Polszy” oprócz nader interesującego tekstu o tym jak w Polsce pije się wódkę, znalazło się tłumaczenie ciekawego poematu „Ba!” Wojciecha Kassa. 

Na rosyjski utwór przetłumaczył Andriej Bazylewski, komentarzem opatrzył prof. Leszek Szaruga.

Bazylewski jest znakomitym tłumaczem i popularyzatorem poezji i literatury polskiej w Rosji, tłumaczył m.in. wiersze Zbigniewa Herberta, Karola Wojtyły, Tadeusza Różewicza, Wisławy Szymborskiej, wydał obszerne wybory utworów Norwida, Leśmiana i Tuwima.

Poemat Wojciecha Kassa wydany został na początku 2014 roku w serii Biblioteka „Toposu”.

Tak o poemacie pisał Leszek Żuliński: „Jestem pod wrażeniem nowego zbioru wierszy Wojciecha Kassa pt. Ba! Taki też tytuł ma otwierający ten tom poemat. On tu zajmuje 19 stron druku (i składa się z 27 części). Poematów ci u nas dostatek, ale ten będzie zapewne leżał na osobnej półce jako cudne kuriozum nietypowości.

Nie ma gotowych narzędzi, żeby ten poemat opisać czy zakwalifikować. On jest rarogiem poematów. Niesfornym, rozbrykanym, delirycznym, tańczącym z wersyfikacją taniec św. Wita. No i jeśli w literaturze eklektyzm był terminem niezbyt pochwalnym, to tu jest siłą.

Ale to nie jest eklektyzm cudzych języków, to jest eklektyzm formy i formuły, nowa mutacja poematu, dziwoląg urody porywającej, jakaś „padaczka stanu egzystencjalnego”, która tarza się w rynsztokach i po salonach. Może w ogóle dostojny termin „poemat” nie pasuje do tego utworu i tylko kojarzy się przez sam rozmiar z tym gatunkiem? Jednak jak to inaczej nazwać – nie wiem… I na dodatek „dostojnych” fragmentów tu co niemiara”.

Kass jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Gdańskim. W 1997 osiadł na Mazurach, gdzie wraz z żoną opiekuje się Muzeum Gałczyńskiego w Praniu.

Jest autorem m.in. książki eseistycznej „Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”  – nominowanej do Wawrzynu – Literackiej Nagrody Warmii i Mazur za 2004. Wydał tomiki poetyckie: Do światła, Jeleń Thorwaldsena  oraz Prószenie i pranie, Przypływ cieni  i Gwiazda Głóg – nominowanego do Wawrzynu w 2005. Jest członkiem SPP oraz PEN CLUBU. Został uhonorowany nagrodą Nowej Okolicy Poetów za dorobek poetycki. Jest członkiem redakcji Toposu.