Dramaty Tymoteusza Karpowicza

Dzięki staraniom wielu osób w ostatnich latach do obiegu czytelniczego udało się przywrócić poezję Tymoteusza Karpowicza. W lutym wreszcie na polskie sceny powrócił Tymoteusz Karpowicz – dramaturg. 

Dokonana przez Weronikę Szczawińską we Wrocławskim Teatrze Współczesnym inscenizacja nigdy nie publikowanego dramatu Karpowicza „Niewidzialny chłopiec”, jest dowodem, że niemal zapomniana twórczość dramaturgiczna autora „Odwróconego światła” jest w tym samym stopniu warta uwagi, co jego poezja. Zwłaszcza, że spore fragmenty jego dramatów to poezja w najczystszej postaci.

Niebawem  będzie mógł się o tym przekonać każdy, gdyż w kwietniu jako piąty tom, wydawanych od kilku lat pod redakcją Jana Stolarczyka przez Biuro Literackie „Dzieł zebranych” Tymoteusza Karpowicza, ukażą się właśnie jego dramaty.

W pierwszym z dwu tomów zbierających utwory dramatyczne Karpowicza znajdą się teksty z lat 1946-1971. Będą wśród nich  te, które ukazały się wcześniej w jego „Dramatach zebranych” jak choćby „Zielone rękawice”, „Wracamy późno do domu”czy „Charon od świtu do świtu” i były wystawiane  w latach 60 i 70. głównie we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, przez wybitnych polskich reżyserów Jerzego Jarockiego, który wprowadził dramaty Karpowicza na polskie sceny, Kazimierza Brauna, czy Andrzeja Witkowskiego. W tomie zostaną także opublikowane  teksty wzięte bezpośrednio z maszynopisów znajdujących się w autorskim archiwum, jak „Wiosenna kantata”,  „Cavernus”, czy właśnie wystawiony niedawno „Niewidzialny chłopiec”. Uroczysta premiera książki odbędzie się podczas festiwalu „Port Wrocław” w ostatni weekend kwietnia.