Poezja możliwa i niemożliwa

Do niezwykle ciekawej wymiany poglądów może dojść podczas planowanej konferencji „Poezja – Kultura – Poezja. Perspektywy współczesne”,  organizowanej przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Dom Słów oraz katedrakrytyki.pl w Lublinie w maju, podczas „Festiwalu Miasto Poezji”.

Czy do takiej dojdzie zależy- jak zwykle zresztą- od aktywności umysłowej, intelektualnej odwagi, wyobraźni i przenikliwości autorów nadesłanych prac. Są na to duże szanse, gdyż konferencja ma charakter otwarty. Organizatorzy do udziału w niej zapraszają literaturoznawców, historyków sztuki, medioznawców, socjologów, kulturoznawców, filozofów a także przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych proponowanym zakresem tematycznym, który opisują tak:

Współcześnie poezja musi nieustannie odpierać sprzeczne zarzuty: jej klasyczne formy oskarżane są o anachroniczność, natomiast wszelkie eksperymenty o niezrozumiałość. Czy w kulturze przyspieszonej komunikacji i nadmiaru informacji jest więc jeszcze miejsce dla artystycznych komunikatów nastawionych na refleksję nad samą możliwością komunikacji?

Jesteśmy przekonani, że dziś szczególnie potrzebna jest redefinicja roli poezji w kulturze. Wydaje się, że wypracowane dotąd metody badań (powinowactwo sztuk, intertekstualność, badanie recepcji) stosowane są zbyt mechanicznie. Wybieramy więc perspektywy współczesne i zapraszamy do dyskusji na temat wpływu poezji na obraz współczesnej kultury i wpływu zmian dokonujących się we współczesnej kulturze na poezję.

Proponowane zagadnienia:

♦ kultura cyfrowa a poezja [transhumanizm, poezja cybernetyczna, memy, poezja w sieci, poezja a nowe media]

♦ performatywność poezji [happening, performance, slam, manifest, oralność, rap]

♦ polityczne zaangażowanie poezji [ekopoetyka, poezja zaangażowana, polityczność kanonu, poezja a instytucje]

♦ multimedialność a poezja [poezja w sztukach wizualnych, wpływ sztuk wizualnych na poezję, wideoklipy, poezja a współczesne nurty muzyczne]

♦ rynek i popkultura a poezja [dyskursy medialne, mainstream a poezja, poezja a subkultury i fandomy]

Powyższe zagadnienia –jak informują organizatorzy- mają stanowić jedynie inspirację. Możliwe jest też formułowanie własnych zagadnień.

Informacje kontaktowe

www: teatrnn.pl/miastopoezji
e-mail: poezjakultura@gmail.com

Zgłoszenia (temat wystąpienia wraz z abstraktem do 500 słów, afiliacja, dane kontaktowe) należy przesłać na adres poezjakultura@gmail.com do 30 kwietnia 2015 roku.

Brak opłaty konferencyjnej. Dla uczestników konferencji istnieje możliwość rezerwacji noclegu (opłata noclegowa we własnym zakresie).