Nowy Rymkiewicz

Ta książka będzie z całą pewnością wydarzeniem poetyckim roku. Nowy tom wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza już niedługo w księgarniach.

„Koniec lata w zdziczałym ogrodzie” (Sic!) nawiązuje do oktostychów Iwaszkiewicza, formy traktowanej jednak w nowym tomie Jarosława Marka Rymkiewicza bardzo swobodnie, a nawet kapryśnie. Pod wprawną ręką poety równie swobodnie splatają się różnorodne wątki – ogród w Milanówku, spotkania poetów w kawiarni „Kuchcik” na Nowym Świecie, zwyczaje Leopolda Staffa, śmierć Koszałka Opałka, pogrzeb generała Jaruzelskiego, rodzinne opowieści, sny i wiele, wiele innych. Wierszom towarzyszą sporządzone przez autora przypisy – pozwalają one odtworzyć konteksty Rymkiewiczowskich oktostychów, zakorzeniając ten pełen poetyckiego wigoru i autoironii tom w historii i literaturze XX wieku.

Rymkiewicz swój pierwszy tomik „Konwencje” wydał w roku 1957. W 1964 podpisał list pisarzy polskich, protestujących przeciwko listowi 34, wyrażając „protest przeciwko uprawianej na łamach prasy zachodniej oraz na falach dywersyjnej rozgłośni radiowej Wolnej Europy, zorganizowanej kampanii, oczerniającej Polskę Ludową”.

Ostatnio opublikował tom „Do widzenia gawrony” (2006, Sic!) i „Zachód słońca w Milanówku” (2002, Sic!).Rymkiewicz zajmuje się także tłumaczeniem. Tłumaczył m.in. poezję anglo-amerykańską, oraz hiszpańską. Jest znany także jako dramaturg („Eurydyka”, „Odys”), tragediopisarz („Kochankowie piekła”) i komediopisarz („Ułani”). Autor dwóch powieści. Najbardziej znanym aspektem jego twórczości, obok poetyckiej, jest eseistyka. Książki poświęcał m.in. Zborowskiemu, Słowackiemu i Mickiewiczowi.

Grzegorz Braun poświęcił mu film dokumentalny pt. „Poeta pozwany” (2012). Książki o jego twórczości wydali: Adam Poprawa („Kultura i egzystencja w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza”, 1999), Marzena Woźniak-Łabieniec („Klasyk i metafizyka”, 2002) oraz Grzegorz Marzec („Hermeneuta i historia. Jarosław Marek Rymkiewicz w bakecie”, 2012). W 2012 r. ukazał się wybór publicystki poświęconej Rymkiewiczowi zatytułowany „Spór o Rymkiewicza” pod red. Tomasza Rowińskiego