Pracownia Poetycka. Spotkanie

 22 maja, w przeddzień tegorocznej Gali „Silesiusa”, w księgarni Empik we wrocławskiej „Renomie” odbędzie się drugie spotkanie w ramach  cyklu „Pracownia Poetycka Silesius”, w którym wezmą udział Piotr Matywiecki, Edward Pasewicz i Kira Pietrek.

Pracownia Poetycka Silesius to projekt artystyczny związany z przyznawaną przez Miasto Wrocław Nagrodą Poetycką Silesius. Anna Kałużajuror nagrody „Silesius” Grzegorz Jankowicz zaprosili nominowanych lub nagrodzonych w konkursie poetów do napisania i publicznego wygłoszenia wykładów pod wspólnym tytułem: „Czym jest poezja dziś?”

Przypominamy, że nakładem wrocławskiego Wydawnictwa  Warstwy 21 maja ukaże się zeszyt, będący zapisem pierwszego ubiegłorocznego spotkania z tego cyklu,  w którym wzięli udział  Darek Foks i Andrzej Sosnowski.

Spotkanie z Kirą Pietrek, Edwardem Pasewiczem i Piotrem Matywieckim poprowadzą Anna Kałuża i Grzegorz Jankowicz, koordynatorzy PPS.

Piątek, 22 maja 2015 r., godz. 18.00, empik Renoma, ul. Świdnicka 40, Wrocław

 

Piotr Matywiecki urodził się w 1943 roku w Warszawie. Jest autorem m.in. takich tomów wierszy jak „Zwyczajna, symboliczna, prawdziwa” (1998). „Jego twórczość mieści się w klasycyzującym nurcie współczesnej poezji polskiej. Tak pod względem formalnym, jak i tematycznym jest to liryka bardzo tradycyjna. Matywiecki porusza się w kręgu typowych dla liryki refleksyjno-filozoficznej zagadnień – przemijanie, melancholia, tajemnica istnienia i śmierci. Ostatnio nieprzeciętne zainteresowanie wzbudziła przygotowana przez niego antologia poezji polskiej Od początku (1997). To niezwykłe, dwutomowe dzieło gromadzi wiersze powstałe od średniowiecza do wieku XX. Wartością przedsięwzięcia jest to, iż autorowi antologii udało się poprzez to dzieło wywołać szeroką dyskusję nad stanem posiadania i żywotnością liryki polskiej”. Jego tom wierszy Ta chmura powraca (2005) znalazł się w finałowej siódemce literackiej nagrody Nike. Za tom Powietrze i czerń (2009) – oprócz nominacji do nagród Nike i Gdynia – otrzymał nagrodę literacką Silesius. Za monografię o Julianie Tuwimie, pt. Twarz Tuwima (2007) otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia 2008.

Edward Pasewicz (1971) Poeta, pisarz, dramaturg i kompozytor. Laureat VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bieriezina. W 2004 roku otrzymał Medal Młodej Sztuki, w 2010 Nagrodę Specjalną Ministra Kultury. Wielokrotnie nominowany do głównych nagród literackich w kraju. Członek redakcji  miesięcznika  mówionego  „Gadający Pies”.  Opublikował następujące książki: Dolna Wilda (2001), Nauki dla żebraków (2003), Wiersze dla Róży Filipowicz (2004), th (2005), Henry Berryman Pięśni (2006), Śmierć w darkroomie (powieść, 2007), Drobne! Drobne! (2008), Muzyka na instrumenty strunowe, perkusję i czelestę (wybór wierszy 2010), Pałacyk Bertolta Brechta (2011),

Jest też autorem dramatów: Lamentacje Londyńskie (2010), Trzej Bracia (2011), Cień (2012), Piękny Chłopiec (2013), Wszy Pana Lully (2013), Dzikie Szczury (2014), Gry Państwowe (2014) oraz utworów muzycznych: Naive Symphony (1996), I kwartet smyczkowy (1998), Fragmenty na fortepian (2005), II Kwartet smyczkowy (2010), Muzyka na wiolonczele solo (2012), Trio Waltorniowe (2013), Trio Klarnetowe (2013), 8 Preludiów na instrumenty dęte blaszane (2013), 6 Duetów na skrzypce i wiolonczele (2014).

Kira Pietrek (ur. w 1983 r.), zajmuje się poezją, grafiką, ilustracją i reklamą. Drukowała w antologiach Słynni i świetni. Antologia poetów Wielkopolski (Poznań 2008), Poznań Poetów (1898-2010)(Poznań 2011) oraz m.in. w „Ósmym Arkuszu Odry”, „Czasie Kultury” i „Tygodniku Powszechnym”. Artykuł jej poświęcony opublikowany został w Wielkopolskim alfabecie pisarek (Poznań 2012). Za książkę Język korzyści (Poznań 2010) otrzymała Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w kategorii debiut roku. Na swoim koncie ma również nagrody w dziedzinie reklamy. Mieszka w Poznaniu.