Venclova z Jeziorańskim

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego przyznawana od 2004 roku została ustanowiona przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wyróżnienie wręczane jest co roku 4 czerwca osobie lub instytucji przedstawiającej „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”.

Wśród laureatów nagrody znaleźli się do tej pory m.in. Valdas Adamkus, Tadeusz Mazowiecki, Vaclav Havel, Zbigniew Brzeziński, George H. W. Bush.

W tym roku, jak informuje portal zw.lt, otrzyma ją wybitny litewski poeta i eseista Tomas Venclova.

Tomas Venclova oprócz poezji zajmuje się także historią literatury. Napisał m.in. świetną książkę o Aleksandrze Wacie.

Venclova rodził się w 1937 roku w Kłajpedzie. Ukończył filologię litewską na Uniwersytecie Wileńskim. Uczęszczał na seminarium Jurija Łotmana w Tartu. Dysydent, członek litewskiej Grupy Helsińskiej. Wyemigrował do USA w 1977 roku. Wykłada literatury słowiańskie i język litewski na uniwersytecie w Yale. Jako poeta zadebiutował w 1957 roku. W roku 1972 ukazał się jego pierwszy i jedyny w sowieckiej Litwie tom wierszy pt. Znak mowy. Tłumaczył na litewski m.in. Achmatową, Cwietajewą, Szymborską, Audena, Barańczaka, Baudelaire’a, Brodskiego, Eliota, Frosta, Herberta, Jarry’ego, Joyce’a, Mandelsztama, Miłosza, Norwida, Pasternaka. W Polsce ukazały się dotychczas: tom wierszy Rozmowa w zimie, wybór esejów Kształty nadziei i Aleksander Wat – obrazoburca. W jubileuszowym wydaniu Trzech zim Czesława Miłosza ukazał się jego esej Z wierszy bałtyckich. Jego wiersze tłumaczyli na język polski: S. Barańczak oraz Cz. Miłosz, W. Woroszylski, A. Rybałko, A. Kuzborska. Laureat wielu międzynarodowych nagród. W 2000 roku wyróżniony Nagrodą Państwową Litwy. Mieszka w New Haven.