Sobolewska o Podsiadle

„Przez sen” jest tomem doskonałym – pisze Justyna Sobolewska – jurorka Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” o najnowszej, niezwykłej książce poetyckiej Jacka Podsiadły.

„Przez sen” jest tomem doskonałym, bo krystalizuje to, co najlepsze w poezji Podsiadły. I nie jest to zerwanie z przeszłością. Podsiadło wcale nie porzucił buntu, nie przestał zaznaczać swojej osobności, nie przestał nucić pieśni dziadowskich, nie zatrzymał się i nie porzucił Drogi – to wszystko jest , tylko jednocześnie tutaj znalazło swoją najdoskonalszą formę – formę wiersza i formę graficzną. Bo jak ta książka jest wspaniale wydana!

„Przez sen” opracowała graficznie Małgorzata Rybicka i wszystko tu ma znaczenie: typografia, kolor papieru, rozkładane strony, dzięki czemu wers nie musi być przenoszony do następnej linii, wreszcie ukrycie tekstu, który trzeba samemu sobie odsłaniać. Ta poezja odwołuje się do wszystkich zmysłów i ta książka uruchamia wszystkie zmysły: cienki papier o niezwykłym odcieniu, motyw graficzny w kolorze morskim przypominający najlepszą tradycje polskiej grafiki z lat 60- tych.

Nie wyobrażam sobie tej książki jako e-booka , bo jej forma graficzna też jest komunikatem dla czytelnika. Oto masz, czytelniku, w ręku rzecz cenną (bo książki są wyjątkowe) , trudno dostępną. Kto jej szukał wie, że nie łatwo ją kupić – należy szukać u wydawcy , czyli w Ośrodku Brama Grodzka.

Zupełnie inny komunikat niósł poprzedni tom , z założenia „biedny”, wydany na papierze makulaturowym. Ostatnią książką Podsiadło powrócił w pewnym sensie do początków , kiedy jego tomiki stawały się od razu białymi krukami i trudno je było znaleźć. Teraz też ten, kto zdobędzie „Przez sen” stanie się wybrańcem. A jednocześnie przecież te wiersze same w sobie nie są niedostępne, przeciwnie otwierają się przed nami, pozwalają odnaleźć w nich siebie. Za tą najwyższą starannością formy stoi też niezachwiana wiara w poezję i w słowo. „Mam gdzieś koniec poezji. Czniam wyczerpnie języka”. I tak właśnie jest , dostajemy słowa mocne i piękne, najpiękniejsze.

Jacek Podsiadło, Przez sen, opracowanie graficzne Małgorzata Rybicka, Ośrodek Brama Grodzka, Lublin 2014