Nowa Bielska

Ukazał się nowy tomik Magdaleny Bielskiej „Czarna wyspa” (WBPiCAK). 

Magdalena Bielska urodzona w 1980 roku, debiutowała przed trzema laty tomem „Brzydkie zwierzęta”, za który została wyróżniona Nagrodą im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut poetycki roku 2006.

O „Brzydkich zwierzętach” pisał Marian Stala: „Co uderza w wykreowanym przez Magdalenę Bielską teatrze patrzenia, w uruchomionym przez nią spektaklu oglądania i bycia oglądanym? Uderza (by użyć słów samej poetki) »nieskończona odległość« między bohaterami, brak bliskości między nimi. Uderza to, iż bycie obok innego nie staje się spotkaniem z nim. (…) Przywoływana przestrzeń – krakowskie mieszkania, podwórka, planty, cmentarze, ulice, tramwaje, autobusy, ogrody w podkrakowskim miasteczku, nadmorskie plaże – to w ujęciu Bielskiej przede wszystkim przestrzeń pozornej albo niemożliwej wspólnoty. Przestrzeń obcości i obojętności”.

Następnie ukazały się Wakacje, widmo (2009) i powieść Miłość w zimie (2013). Jej wiersze były tłumaczone na serbski, hiszpański i angielski. Mieszka w Krakowie.

Na portalu wydawnictwa a5 czytamy: „Magdalena Bielska pisze także opowiadania – na druk czekają dwa zbiory jej onirycznych, oryginalnych próz.

Prywatnie, skupiona i nieśmiała Magda jest córką wybitnego prozaika – Jerzego Pilcha i historyka literatury, wykładowcy UJ – Hanny Pilch. Mieszka w Krakowie – z mężem Piotrem oraz dwoma kotami: Rupkiem i Bubisiem”.

 

Czarna wyspa

 

Pogrzeb. Znowu.

Teraz zatrzaskują wieko trumny.

Lipcowe popołudnie, słońce jest już nisko.

Świat syczy i buzuje.

Demony, ich przewidywalność,

zrobiliśmy przeciw nim nośną przezroczystą broń.

Biegną prosto na nas i jej nie widzą.

Rozbijają sobie oblicza, kiedy są o milimetr od naszych oczu.