Sposoby na zaśnięcie

Biuro Literackie oprócz poezji poważnej promuje również poezję dla dzieci. Wystarczy przypomnieć wiersze Przed snem Piotra Sommera, do których ilustracje stworzyła Elżbieta Gaudasińska, oraz Przygody przyrody Zbigniewa Macheja zilustrowane przez Tomasza Brodę.

Wydane zostały również książki Briana Pattena: Słoń i kwiat oraz Skaczący Myszka, a przed dwoma miesiącami ukazał się Przedszkolny sen Marianki Jacka Podsiadły.

Teraz wydawnictwo zapowiada książkę Sposoby na zaśnięcie, która ukaże się 6 lipca i będzie mieć swoją premierę podczas wakacyjnego Portu Literackiego w Kołobrzegu w formie wystawy ulokowanej w okolicach Pomnika Zaślubin Polski z Morzem przy Bulwarze im. Jana Szymańskiego.

W książce znajdą się wiersze Wojciecha Bonowicza, Darka Foksa, Jerzego Jarniewicza, Bogusława Kierca, Zbigniewa Macheja, Joanny Mueller, Anny Podczaszy, Bohdana Zadury i Filipa Zawady, a także ilustracje: Tomasza Brody, Marii Ekier, Piotra Fąfrowicza, Marty Ignerskiej, Ewy Kozyry-Pawlak, Daniela de Latour, Krystyny Lipki-Sztarbałło, Joanny Olech, Zuzanny Orlińskiej, Joanny Rusinek, Anny Sędziwy i Marianny Sztymy.