Konkurs im. Jacka Bierezina

Do 21 września można  zgłaszać niepublikowane tomiki do tegorocznej XXI edycji prestiżowego wyróżnienia dla poetyckich debiutantów – Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina organizowanego  w Łodzi.

W konkursie mogą wziąć udział poeci przed debiutem książkowym, którzy nadeślą organizatorom projekt swojego pierwszego zbioru wierszy, napisanego w języku polskim, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem.

Prace konkursowe  należy sporządzić w 4 egzemplarzach w postaci zbindowanych wydruków w formacie A4 (rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5), a następnie przesłać do 21 września 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dom Literatury w Łodzi,, ul. Roosevelta 17,90–056 Łódź z dopiskiem na kopercie: „Bierezin”. Organizatorzy proszą dodatkowo o równoległe przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na adres: bierezin@gmail.com, w postaci jednego zwartego pliku formatu doc lub rtf (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Bierezin”).

Prace konkursowe (w formie papierowej i elektronicznej) winny być opatrzone godłem słownym. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem i zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i e-mail.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2015 roku podczas IX Festiwalu Puls Literatury w Łodzi.. Szczegółowe informacje i regulamin tutaj

W Konkursie im. Jacka Bierezina wzięło dotychczas udział ponad dwa tysiące autorów, niemal dwustu z nich otrzymało nominacje do nagrody głównej, dwudziestu nagrodę tę zdobyło. Lista laureatów powołanego do życia w 1995 roku konkursu świadczy jak najlepiej o gustach jurorów. Dość wspomnieć, że laureatem pierwszej edycji został Krzysztof Siwczyk i dzięki temu wydał swój pierwszy tomik „Dzikie dzieci”, co było początkiem jego błyskotliwej kariery. Takich odkryć w kolejnych  dwudziestu latach było sporo i  decyzją jurorów pojawiły się pierwsze książki min. : Marty Podgórnik, Klary Nowakowskiej, Edwarda Pasewicza, Bartosza Konstrata, Szczepana Kopyta, Magdaleny Gałkowskiej czy Przemysława Witkowskiego.

Premiera „Dzikich dzieci” odbyła się w grudniu  na VIII Festiwalu Puls Literatury. Nazwa festiwalu nawiązuje do ukazującego w Łodzi, począwszy od roku 1977, aż do wybuchu stanu wojennego, poza zasięgiem cenzury, legendarnego undergroundowego pisma „Puls”. To właśnie patron konkursu – Jacek Bierezin – tragicznie zmarły w 1993 roku w Paryżu poeta, opozycjonista, emigrant polityczny – był współtwórcą i redaktorem naczelnym „Pulsu”.