Tkaczyszyn – Dycki i Zadura nominowani

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki za zbiór wierszy Kochanka Norwida oraz Bohdan Zadura za tom poetycki Kropka nad i. zostali nominowani do Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida w kategorii literatura.  .

Obie nominowane książki ukazały się nakładem wrocławskiego Biura Literackiego Trzecim nominowanym w tej kategorii  jest Marek Ławrynowicz za powieść Patriotów 41
Nagroda im. Cypriana Kamila Norwida w tym roku będzie przyznana po raz 14. Nagradzani są artyści tworzący na Mazowszu za wybitne dzieło bądź kreację (powstałe w danym roku kalendarzowym) w czterech kategoriach: muzyka, literatura, sztuki plastyczne i teatr. Od  2005 roku przyznawana jest nagroda „Dzieło życia″ za całokształt twórczości. Kandydatów do nagrody zgłaszają oddziały ogólnopolskich związków twórczych, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje działające w województwie mazowieckim, a także twórcy indywidualni.

Wśród  laureatów Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida są m.in. ludzie teatru Gustaw Holoubek, Jan Englert, Jerzy Grzegorzewski, dyrygenci – Kazimierz Kord, Jacek Kaspszyk, Łukasz Borowicz, artyści plastycy – Leon Tarasewicz, Mirosław Bałka, Jacek Sempoliński oraz literaci – Ernest Bryll, Henryk Bardijewski, Janusz Drzewucki. Nagrodą „Dzieło życia” uhonorowani zostali między innymi: Danuta Szaflarska, Tadeusz Konwicki, Erwin Axer, Andrzej Łapicki, Jerzy Maksymiuk.

Lureaci nagrody otrzymują okolicznościową statuetkę, dyplom oraz 20 tysięcy złotych, a w przypadku nagrody „Dzieło życia″ – 25 tys. zł.

Laureatów poznamy  22 września. Gala wręczenia nagród odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.