Rysunki Zbigniewa Herberta

W Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie w czwartek zostanie otwarta wystawa rysunkowych portretów autorstwa Zbigniewa Herberta.

Wystawa zatytułowana Ludzie jest częścią  cyklu ekspozycji MOCAK-u, których celem jest ujawnianie nieznanej strony wizerunku twórczego znanych postaci. Dotąd w jego ramach pokazano kolaże Wisławy Szymborskiej i rysunki Mieczysława Porębskiego. Planowana jest wystawa fotografii Romana Ingardena, obrazów Mariana Eilego i rysunków Leona Chwistka.

Na wystawie Zbigniewa Herberta zostanie pokazane kilkadziesiąt rysunków przedstawiających twarze. Jest to wybór z kilkuset prac znajdujących się w kolekcji Biblioteki Narodowej w Warszawie. Część z nich – niewielka – to portrety osób realnych. Zdecydowana większość przedstawia postaci ze starych obrazów. Jak piszą kuratorzy wystawy: Herbert stworzył własny język rysunkowy, pozwalający mu na przeprowadzenie syntezy i uchwycenie ekspresji. Mimo daleko posuniętych uproszczeń nietrudno ustalić, kogo dany rysunek przedstawia. Strategia twórcza Herberta jest szczególną metodą poznawczo-interpretacyjną. Można odnieść wrażenie, że rysując innych ludzi, poeta „tłumaczy” ich twarze na wizerunki bliższe jego rozumieniu. Okazało się – smakowita koincydencja – że rysunki Herberta są bardzo podobne do rysunkowych portretów Josepha Beuysa. Ci artyści na pewno nie znali swoich prac i wszelkie podobieństwa są zupełnie przypadkowe. Ale ta zbieżność jest świetnym kontrargumentem dla różnych „pobłażliwców”, traktujących działalność artystyczną pisarzy i poetów z sympatycznym lekceważeniem.

Ludzie – wystawa rysunków Zbigniewa Herberta

Wernisaż: 25 czerwca 2015 roku

Wystawa otwarta od 26 czerwca do 13 września 2015 roku

Kurator: Maria Anna Potocka

Galeria Beta w Krakowie

Szczegółowe informacje na stronie Muzeum