Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Tylko do końca lipca można nadsyłać niepublikowane autorskie projekty swoich wymarzonych książek na VIII edycję Konkursu na Autorską Książkę Literacką, organizowanego przez Miejską Bibliotekę w Świdnicy.

Organizatorzy za cel postawili sobie umożliwienie autorowi nagrodzonej książki jej profesjonalne wydanie w atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.

Konkurs ma charakter otwarty. Każdy autor może przesłać  jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas niepublikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań), w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób.

Gatunek literacki i tematyka utworu mogą być dowolne. Projekt należy nagrać na płytę CD/DVD oraz wydrukować w 4 egzemplarzach.

Nadesłane prace oceni jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego. Nagrodą jest profesjonalne wydanie książki w nakładzie 500 egz. (150 egz. otrzyma autor) oraz 3.000 zł.

Propozycja można nadsyłać do 31 lipca 2015 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Franciszkańska 18, 50-100 Świdnica.

W ubiegłym roku jury w składzie: Karol Maliszewski, Jacek Podsiadło i Robert Miniak nagrodziło intrygujący tom prozy „Dzielnica”, autorstwa artysty plastyka Andrzeja Onchimowicza i został on opublikowany jesienią ubiegłego roku.

dzielnica

Szczegółowe informacje na stronie organizatora.