Julian Kornhauser nagrodzony

Wybitny poeta i krytyk prof. Julian Kornhauser otrzymał Nagrodę Orła ustanowioną przez Jana Karskiego. Kapitułę Nagrody stanowią jej laureaci.

Dokonania laureata w obszarze poezji, literatury i myśli są znakomitym dowodem na to, że przemiana rzeczywistości Polski nie byłaby możliwa bez inspiracji i refleksji intelekualnej służącej budowaniu samoświadomości jednostki ludzkiej i samoświadomości społeczeństwa. Prof. Kornhauser udziela tej inspiracji swym rodakom od 45 lat, napisano w komunikacie, ogłoszonym w dniu 101 urodzin Jana Karskiego.

Pierwszym z dwóch tegorocznych laureatów Orła Jana Karskiego był pośmiertnie Borys Niemcow, w imieniu którego na początku maja br. nagrodę odebrała w Łazienkach Królewskich w Warszawie jego córka Żanna.

Julian Kornhauser (1946), ukończył na UJ filologię serbską i chorwacką. Debiutował w 1967 roku na łamach miesięcznika „Poezja”. Od 1968 do 1975 roku był członkiem grupy poetyckiej Teraz. Jest współautorem, wspólnie z Adamem Zagajewskim książki „Świat nieprzedstawiony”, która była manifestem poetyckiej „Nowej Fali”.

W 1973 roku opublikował poza zasięgiem cenzury tom wierszy „Zabójstwo”.  Była to jedna z pierwszych drugoobiegowych książek. W 1975 roku podpisał List 59 przeciwko zmianom w konstytucji PRL wprowadzającym do ustawy zasadniczej zapisy o kierowniczej roli partii i sojuszu z ZSRR. W stanie wojennym – internowany.

Opublikował kilkanaście tomów wierszy i książek eseistycznych, trzy tomy prozy oraz dwie książki dla dzieci. Jego utwory tłumaczono na ponad dwadzieścia języków.

Od kilku lat zmaga się z afazją po wylewie krwi do mózgu.