Konkurs im. Zbigniewa Herberta

Do 31 sierpnia można nadsyłać wiersze na 29 edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta, organizowanego przez Urząd Miasta Torunia oraz Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu. 

Konkurs jest adresowany do wszystkich autorów, twórców, poetów zarówno niezrzeszonych, jak i członków związków twórczych.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie maksimum pięciu utworów poetyckich w 4 kopiach maszynopisu. Kopie należy ułożyć w 4 komplety, tak aby zawierały każdy ze zgłoszonych utworów. Jurorzy otrzymają po jednym komplecie utworów danego autora. Tematyka i forma prac jest dowolna. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo przyznać nagrodę za najlepszy pojedynczy wiersz spoza wyróżnionych zestawów.

Każdy utwór powinien być podpisany godłem Do kompletów utworów należy dołączyć małą, zaklejoną kopertę, również opatrzoną godłem, zawierającą imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu autora.

Utwory zgłoszone do Konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, w tym także w Internecie.

Utwory należy przesłać na adres: Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń (tel. 56 655-49-39, faks 56 655-49-59) z dopiskiem na kopercie Konkurs poetycki

Termin nadsyłania prac: 31 sierpnia 2015 roku, decyduje data stempla pocztowego. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 27 listopada 2015 roku.

Na laureatów czekają nagrody pieniężne. Pula nagród wynosi 8.500 złotych.

Szczegółowe informacje tutaj