Prestiżowy konkurs na tomik

Teatr Mały w Tychach ogłosił właśnie nabór do prestiżowego XVI Ogólnopolskiego Konkursu „Tyska Zima Poetycka – po debiucie”.

Konkurs  „Tyska Zima Poetycka” – po debiucie jest organizowany od 2000 roku. W gronie poetów i krytyków literackich uchodzi za znaczący. W każdej edycji laureat jest tylko jeden.
W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali wcześniej samodzielną książkę poetycką. Warunkiem udziału jest nadesłanie maszynopisu tomiku wierszy: maksymalnie do 50 stron, bez projektu okładki i stron redakcyjnych, skomponowanego jako artystyczna całość i opatrzonego tytułem. Tematyka utworów może być dowolna.
Nagrodą jest profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 3.000 zł brutto.
Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma 200 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały.

Prace można nadsyłać do 30.12.2015 roku na adres:

Teatr Mały

„Tyska Zima Poetycka

ul.ks. kard. Augusta Hlonda 1

43-100 Tychy

Opatrzony godłem maszynopis w postaci  wydruków w formacie A4 należy nadesłać obowiązkowo w czterech  egzemplarzach (nie dołączać wydanych już tomików, płyt ani innych nośników).

W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym godłem – należy zamieścić dane:

imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail,  krótką notę biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd samodzielnych  książek  poetyckich z rokiem wydania i nazwą wydawcy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 lutego 2016 roku

Książki poetyckie laureatów konkursu tworzą serię „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej”. Jej lektura przekonuje że jurorzy konkursu mają poetyckiego nosa. Dotychczas w ramach serii ukazały się tomiki:

Cezary Domarus „Mózg story” (2001)

Adam Pluszka „Zwroty” (2002),

M.K.E. Baczewski „Antologia wierszy nieśmiałych” (2003),

Robert Król „Lida” (2004),

Jacek Dehnel „Wyprawa na południe” (2005),

Anna Tomaszewska „lokomotywy, wagony, sukienki” (2006),

Piotr Kuśmirek „Zimne zabawki” (2007),

Wioletta Grzegorzewska „Orinoko” (2008),

Krzysztof Bieleń „Wiciokrzew przewiercień” (2009)

Tomasz Dalasiński 'Zeitmusik” (2010)

Elżbieta Lipińska „Rejestry” (2011)

Wojciech Roszkowski „Dworzec św. Łazarza” (2012)

Rafał Baron „Film” (2013)

Magdalena Gałkowska „Fantom” (2014)

Bartosz Konstrat „własny holokaust” (2015)

Szczegołowe informacje o konkursie tutaj