Różewiczowskie premiery

Wiersze Tadeusza Różewicza, niepublikowane dotąd w książkach, znajdą się w zbiorku Ostatnia wolność, który 7 września ukaże się nakładem Biura Literackiego. Tego samego dnia w serii 44. Poezja polska od nowa premierę będzie miało Znikanie, wybór wierszy poety przygotowany przez Jacka Gutorowa.

Na Ostatnią wolność składają się w głównej mierze ostatnie utwory Tadeusza Różewicza, napisane już po wydaniu tomów Kup kota w worku (work in progress) (2008) oraz to i owo (2012).  Redaktorem książki jest wieloletni wydawca Tadeusza Różewicza a także min. Tymoteusza Karpowicza – Jan Stolarczyk.

Znikanie to dla odmiany wybór wierszy Poety dokonany przez Jacka Gutorowa.

Wybór otwieram i zamykam wierszami, w których pojawia się obraz piszącej ręki. Ręka jest figurą ciała, a więc i życia, oderwanego od świadomości – w ten sposób złamany zostaje podstawowy w poezji romantycznej koncept organicznego rozwoju dzieła i ducha – pisze w posłowiu Jacek Gutorow. – Uniezależniona od poety ręka staje się przedłużeniem poezji, która utraciła rację bytu, a teraz zamyka się w sobie i znika. Pozostają fizjologiczne odruchy i koszmarna wizja twórczości jako procesu nieledwie biologicznego. W akt pisania wplątane jest widmo wyczerpania. To być może najbardziej poruszający paradoks Różewiczowskiego dzieła.

Znikanie wydane będzie w serii 44. Poezja polska od nowa, w której Biuro Literackie przypomina twórczość nieżyjących poetów w wyborach współczesnych autorów. Także i w tym przypadku czytelnik otrzymuje nieoczywisty i zaskakujący, a zarazem starannie przygotowany zestaw wierszy.

 

TADEUSZ RÓŻEWICZ

 

Wiersz z książki Ostatnia wolność

 

* * *

ciężko jest wracać

do ziemi

po takim

długim życiu

 

ciężko jest nie kochać ludzi

i ciężko kochać

kiedy się zna

ich tak dobrze

 

łatwiej jest kochać

tych od których dzielą nas

oceany

góry i mury

niż tych od których

dzieli na ściana

powiedział ten co odszedł

 

 

Tadeusz Różewicz, Ostatnia wolność
Tadeusz Różewicz, Znikanie (wybór poezji z serii 44. Poezja polska od nowa)
Premiera: 7 września 2015 roku

Źródło: Biuro Literackie