Miłosz dla młodych

Na wakacje proponujemy wiersze wybrane Czesława Miłosza „Jak powinno być w niebie” (Znak).

Ten wybór wierszy Miłosza  jest wyborem bardzo osobistym, dokonanym przez edytora jego książek i znawcę twórczości – zwłaszcza poetyckiej – który opatrzył książkę równie osobistym posłowiem.

Książka adresowana jest przede wszystkim do młodych czytelników, dla których zaskoczeniem może być wizerunek autora wyłaniający się z tych utworów. To nie posągowy klasyk i czcigodny noblista wpychany na cokół narodowego wieszcza, a młody duchem, rozdzierany sprzecznościami człowiek, któremu równie bliskie są zmysłowe namiętności i uroki świata, co metafizyczne pytania i religijne poszukiwanie prawdy – nie wolne od wątpliwości i ryzykownych wyznań. Wybór zawiera wiersze z całej twórczości poety, od arcydzieł obecnych już w tomie Trzy zimy (1936), po te wydanych już pośmiertnie Wierszach ostatnich.

Choć więcej miejsca zajmują w nim utwory z okresu późnego, przejmujące, mądre – i zadziwiająco młodzieńcze – wiersze pisane na starość, nie brak tu tekstów najważniejszych, tworzących poetycki kanon Miłosza – jednego z największych poetów naszych czasów. Ta poręczna książka ma pokazać poetę na wskroś żywego, bliskiego współczesnej wrażliwości i mogącego dostarczać poszukującym czytelnikom wiele inspiracji, mądrości i piękna.