Turniej slamerów

Poznańskie Centrum Kultury „Zamek” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w kolejnym poetyckim slamie.

Każdy poeta lub performer, który spróbuje swoich sił w turnieju slamerskim może wygrać 1000 zł (druga nagroda – 300 zł). Występujący otrzymają na występ trzy minuty. Zwycięzcę wyłoni publiczność.  Uczestniczki i uczestnicy mogą zaprezentować podczas występu wyłącznie własną twórczość. Nie będzie można używać instrumentów muzycznych i rekwizytów.

Wieczór zapowiada się emocjonująco i dla uczestników i dla publiczności. Oto obowiązujące w turnieju reguły:
Slam zostanie rozegrany systemem pucharowym. Uczestniczki i uczestnicy pierwszej rundy zostaną przeciwstawieni sobie poprzez losowanie. Osoba, która wygra w danej rozgrywce przechodzi do następnej rundy. Ilość rund będzie zależała od ilości zgłoszeń. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publiczność poprzez głosowanie. Wygrywa ten, kto otrzyma większą  liczbę głosów, Jeżeli liczba zgłoszeń nie będzie odpowiadała systemowi pucharowemu, zostanie wprowadzona runda kwalifikacyjna, podczas której każdy z uczestników także dostanie trzy minuty – osoba z najniższą liczbą głosów nie przejdzie do fazy pucharowej. Jeżeli podczas pojedynku slamerów głosy publiczności rozłożą się po równo, wówczas obowiązuje dogrywka. Każdy uczestnik otrzyma w takiej sytuacji dodatkową minutę czasu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania dokumentacji występów (obejmującej wizerunek uczestników – udział w slamie oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne i nieograniczone w czasie prawo do utrwalenia i rozpowszechniania przez CK „Zamek” wizerunku uczestnika) w celach promocyjnych i dokumentacyjnych CK „Zamek”.
Ilość rund zależeć będzie od liczby startujących. Zgłosić się można wysyłając e-mail na adres: slam@ckzamek.pl lub osobiście w dniu slamu do 15 minut przed startem imprezy.

21.08.2015 g. 20 / Dziedziniec Zamkowy / wstęp wolny