Listy Poświatowskiej

Wydawnictwo Literackie publikuje obszerny wybór listów Haliny Poświatowskiej, pisanych na przestrzeni kilkunastu lat, aż do śmierci, do krewnych, przyjaciół, powierników, opiekunów i ukochanych poetki.

Układa się w szczególną, niesłychanie osobistą autobiografię Autorki, z drugiej zaś strony daje obiektywne świadectwo jej wielkiej wrażliwości, siły, ciekawości i woli życia.

„Przez długi czas wyimki z jej listów, drukowane w prasie literackiej, tygodnikach i miesięcznikach, stanowiły przedmiot  domniemań i sensacji. Zakładano domyślnie, iż kryją nieznane, prawdziwe oblicze pisarki” – pisze Grażyna Borkowska.

Jak jest naprawdę? Kim była autorka Opowieści dla przyjaciela i przejmujących wierszy?

„Nie wyobrażaj sobie, że dostajesz ode mnie wiele listów, to jest ciągle ten sam list i ciągle nie dokończony. Halina”

Jutro na naszym portalu więcej o wznowieniu wyboru wierszy Poświatowskiej a także o jej muzeum w Częstochowie.