Mickiewicz w Nowogródku

W Nowogródku, na Białorusi, w Domu-Muzeum Mickiewicza otwarto wystawę rycin ilustrujących utwory autora „Pana Tadeusza”. 

Na wystawie zaprezentowano m.in. 16 rycin z XIX wieku. Są to ilustracje do „Pani Twardowskiej”, „Grażyny” i „Konrada Wallenroda”. Można obejrzeć również osiem medali z podobizną poety wyemitowanych w 1898 roku z okazji 100 rocznicy urodzin.

Ekspozycję uzupełniają książki z prywatnej kolekcji ambasadora Białorusi we Francji Pawła Łatuszki, m.in. wykłady Mickiewicza w College de France.

Wystawę zorganizowały ambasada Białorusi we Francji, Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu oraz białoruskie władze lokalne. Będzie ją można oglądać do 7 grudnia.

Jak podkreślił dyrektor muzeum (dla PAP), „w stałej ekspozycji muzeum znajduje się wiele eksponatów związanych z paryskim okresem życia Mickiewicza. „Mamy brązowy model pomnika Mickiewicza w Paryżu, kupiony dla Nowogródka w 1937 r. Prezentujemy też eksponaty obrazujące jego życie w Paryżu, np. kopie paryskiego stolika i fotela, na których pisał 'Pana Tadeusza’, czy portrety jego żony i dzieci” – zaznaczył”.