Międzynarodowy konkurs poetycki

Ogłoszono 12 edycję Międzynarodowego konkursu poetyckiego  Castello Di Duino.  Adresowany jest do twórców, którzy nie ukończyli 30 roku życia. W konkursie mogą wziąć także udział w osobnej kategorii szkoły.

Konkurs jest otwarty dla młodych osób poniżej 30 roku życia. Udział w konkursie jest bezpłatny. Tematem tegorocznej edycji jest “Gest i geneza” (Kreatywność i tworzenie: życie, myśl, natura, sztuka… Sugestie mogą być rozwinięte swobodnie).

Konkurs jest podzielony na 3 sekcje:

  1. Niepublikowanej poezji

Uczestnicy mogą przysyłać maksymalnie jeden, wcześniej niepublikowany, nienagradzany wiersz (maksymalnie 40 wersów). Wiersze będą przyjmowane w języku macierzystym autorów. Wymagane jest jednak tłumaczenie na angielski lub francuski i/lub włoski.

  1. Sekcję dramaturgiczną:

Na monolog lub dialog między 2 osobami

Jeden niepublikowany i nienagradzany utwór dramatyczny (monolog lub dialog między dwoma osobami), max 5 stron (10000 znaków). W tym przypadku wymagane jest dobre tłumaczenie na  włoski. Prace nie będą ocenianie w oryginale tylko w tłumaczeniu.

  1. Sekcję dla szkół

Na  projekty poetyckie stworzone wspólnie przez uczniów i nauczycieli.

Termin nadsyłania prac mija 10 listopada  dla sekcji poetyckiej i dramaturgicznej, dla szkół do 31 grudnia.

Dokładny regulamin w języku polskim  oraz formularze zgłoszeń na stronie konkursu.