Narodowe Czytanie Barańczaka?

 Pojawił się interesujący pomysł, aby w przyszłym roku w ramach akcji „Narodowego Czytania” (jeżeli się odbędzie), pod patronatem Prezydenta RP, w całej Polsce czytane były utwory Stanisława Barańczaka. 

Oto apel organizatorów:

Trudno na dzień obecny stwierdzić, czy nowy Prezydent RP będzie chciał kontynuować inicjatywę poprzednika. Trudniej jeszcze wysondować, jaki pisarz lub też czyje dzieło miałyby być prezentowane podczas Narodowego Czytania 2016.

Tradycją już się stało, że literacką propozycję na rok kolejny głowa państwa ogłaszała w pierwszą sobotę września, czyli w dzień wyznaczony na akcję Narodowe Czytanie. I tak, w tym roku wszystko zapewne się wyjaśni 5 września, kiedy to cała Polska zbierze się, by wspólnie odczytać „Lalkę” Bolesława Prusa.

Cóż może wybrać prezydent Andrzej Duda? Posiłkując się lekturami z poprzednich edycji („Pan Tadeusz” – 2012 r.; twórczość Aleksandra Fredry – 2013 r.; trylogia Henryka Sienkiewicza – 2014 r.), można dostrzec tendencję do nieśmiałego zbliżania się ku bramom XX wieku. Gdybyśmy chcieli strzelać, postawilibyśmy na „Nad Niemnem” Orzeszkowej lub „Wesele” Wyspiańskiego.

Jednak my pragniemy zaproponować STANISŁAWA BARAŃCZAKA. Dlaczego? Oto kilka powodów:

Po wspólnym czytaniu XIX-wiecznych klasyków warto odświeżyć formułę i zaproponować twórcę przynajmniej XX-wiecznego, a bez wątpienia Stanisław Barańczak – obok Miłosza, Herberta, Różewicza, Szymborskiej – był jednym z najwybitniejszych polskich powojennych poetów, zaś lektura jego utworów po dziś dzień budzi wielkie emocje i zmusza do refleksji nad istotą człowieczeństwa oraz relacjami ze światem, metafizyką, językiem. A przy tym wszystkim polszczyzna Barańczaka zadziwia prawdziwą maestrią – raz w formie wręcz barokowej, innym razem poprzez językowy ascetyzm. Prócz autorskiej twórczości, poeta dokonał nieocenionej pracy tłumacza, dzięki czemu Polacy mają po dziś dzień możliwość czytania w języku ojczystym takich gigantów światowej poezji, jak William Szekspir, Walt Whitman, Emily Dickinson, Josif Brodski, Philip Larkin, John Donne i wielu, wielu innych.

Pomysłodawcy akcji utworzyli na facebooku wydarzenie: Nasze marzenie: poezja Stanisława Barańczaka podczas Narodowego Czytania 2016, w którym miłośnicy twórczości autora „Sztucznego oddychania” mogą oczywiście wziąć udział.