Aptekarstwo w poezji

Nie wiemy czy powstałe z takiej inspiracji wiersze będą wysokiej jakości, jednak nas idea konkursu uwiodła. Polecamy go uwadze  początkującym poetom jako ciekawe ćwiczenie warsztatowe.  Na laureatów czekają naprawdę atrakcyjne nagrody.
Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego .zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Recepta na wiersz”. Konkurs ma charakter otwarty.
Do konkursu można zgłosić wiersz lub tematycznie spójny cykl wierszy (maksymalnie do pięciu utworów) swojego autorstwa, które nie były jeszcze publikowane.

„Preferowane będą utwory, dla których źródłem inspiracji będzie aptekarstwo, szczególnie dawne (zob. pliki pt. Wstęp do Wolfganga i Wolfgang na stronie www.muzeumfarmacji.pl zakładka „konkurs poetycki”), w tym zwłaszcza ekspozycja krakowskiego Muzeum Farmacji (liczne zdjęcia tamże). Przy czym jurorom nie chodzi o wierszowane „wypracowania na temat”, lecz o poetycką refleksję o charakterze egzystencjalnym, metafizycznym itp., dla której punktem wyjścia, swego rodzaju trampoliną, byłyby wspomniane wyżej obszary tematyczne (dawne aptekarstwo itd.

Opłata za udział w konkursie wynosi 45 zł.

W celu zgłoszenia udziału  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej www.muzeumfarmacji.pl (w zakładce „konkurs poetycki”) i razem z wierszem (wierszami), zaopatrzonym(i) w godło (a nie nazwisko), a także kserokopią przekazu pocztowego na kwotę 45 zł, przesłać albo tradycyjną pocztą (z dopiskiem na kopercie „konkurs poetycki”) na adres: Muzeum Farmacji, Floriańska 25, 31-019 Kraków, albo pocztą mailową (temat maila: „konkurs poetycki”) na adres mf@mp.pl razem ze skanem przekazu pocztowego na kwotę 45 zł. 5. Wiersze osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu, w liczbie 25, zostaną zamieszczone w tomiku opublikowanym przez Muzeum Farmacji UJ, bez uiszczania honorarium ich autorom (Copyright by Muzeum Farmacji UJ). Autorzy tych wierszy otrzymają nieodpłatnie po 5 egzemplarzy tomiku.

Prace można nadsyłać do 30 listopada 2015 roku

Nagrody
• Grand Prix: 5.000 zł
• II nagroda: 3.500 zł
• III nagroda: 2.000 zł
• cztery wyróznienia po 500 zł

Prace będzie oceniało jury w którym zasiadają: Józef Baran (przewodniczący) – poeta, prozaik, publicysta, redaktor stałej rubryki Wierszowisko w „Dzienniku Polskim”. Janusz Drzewucki – poeta, krytyk literacki, redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość” Krzysztof Lisowski – poeta, krytyk, redaktor w „Wydawnictwie Literackim” Jarosław Mikołajewski – poeta, tłumacz (m.in. Boskiej Komedii), publicysta, redaktor działu poezji w „Gazecie Wyborczej” Adam Ziemianin – poeta, prozaik, autor tekstów piosenek, m.in. dla zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”. Zbigniew Bela – dyrektor Muzeum Farmacji.