Nowe wydania Lipskiej i Barańczaka

Na jesień Wydawnictwo  a5 przygotowuje 3 ciekawe wydawnictwa poetyckie:  „Wiersze wybrane” Ewy Lipskiej z dodatkiem płyty CD, z nagraniami wierszy czytanych przez autorkę oraz dwie książki Stanisława Barańczaka.

Wiersze wybrane” Ewy Lipskiej ukazują się w znanym już czytelnikom cyklu wyborów klasyków współczesnej poezji polskiej. Do tej pory w serii ukazały się wybory Julii Hartwig, Stanisława Barańczaka, Ryszarda Krynickiego i Adama Zagajewskiego. Cykl ten stanowi prezentację poetów – klasyków polskiej poezji współczesnej. Każdy tom jest autorskim wyborem wierszy i do każdego jest dołączona płyta zawierająca ich autorską interpretację.
Jesienią ukażą się również także dwa tomy autorstwa Stanisława Barańczaka.
„Stanisław Barańczak słucha arcydzieł” będzie miał na celu przybliżenie czytelnikom stosunkowo mało znanej strony dokonań translatorskich Barańczaka. Tym razem słowna wirtuozeria i językowy słuch absolutny tłumacza odkryją przed polskim odbiorcą libretta trzech oper: „Wesela Figara” i „Don Giovanniego” Mozarta oraz barokowej „Dydony i Eneasza” Purcella. Tłumaczenia będą uzupełnione o ilustracje cenionego grafika, Wojciecha Wołyńskiego. Redaktorem tomu jest Ryszard Krynicki.
Tom „Zwierzęca zajadłość i inne wiersze” przypomni  humorystyczną stronę twórczości Stanisława Barańczaka. Na książkę składają się trzy zbiorki opublikowane po raz pierwszy w latach 90-ych: „Zwierzęca zajadłość” ,  „Zupełne zezwierzęcenie” oraz „Biografioły” czyli ”Poczet 56 jednostek sławnych, sławetnych i osławionych oraz Appendix, umożliwiający człowiekowi kulturalnemu zrozumienie i zapamiętanie, o co chodzi w 7 podstawowych utworach W. Szekspira”. Redaktorem tomu także jest Ryszard Krynicki a zilustrował go Wojciech Wołyński.