Zuzanna Ginczanka bohaterką „Zbliżeń”

Zuzanna Ginczanka – poetka okresu dwudziestolecia, jest główną bohaterką literackiej sekcji Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zbiżenia” , który rozpocznie się 10.wrzesnia w Warszawie.  

Zuzanna Ginczanka to poetka  z okresu międzywojnia. Pochodziła z rodziny zaasymilowanych rosyjskich Żydów. Była Polką z wyboru.  Związana była ze środowiskiem Skamandrytów. Publikowała w „Wiadomościach Literackich” i „Skamandrze”. Współpracowała także z tygodnikiem satyrycznym „Szpilki”. W 1936 wydała swój jedyny tomik poezji – O centaurach.

Profesor Andrzej Zawada pisał o niej: Kochała się w niej cała przedwojenna inteligencka Warszawa. Uwielbiał ją Tuwim i Gombrowicz, chociaż podobno włożył jej głowę do śmietnika. W czasie wojny dwukrotnie donosili na nią polscy sąsiedzi. Poetka Zuzanna Ginczanka zginęła  w 1944 roku rozstrzelana przez gestapo.

Gdyby na podobieństwo rockowego „Klubu 27” istniało takie samo elitarne grono poetów, jej należałoby się honorowe miejsce, tuż obok Rafała Wojaczka.

Bliżej z twórczością i biografią Zuzanny Ginczanki zapozna z słuchaczy Izolda Kiec – autorka monografii poetki. Podczas wykładu poruszy temat ucieczki w życiu i twórczości Ginczanki. Ucieczki od stereotypowo pojmowanej żydowskości i wreszcie ucieczki dosłownej, przed prześladowcami, przed urodą „Gwiazdy Syjonu”, przed śmiercią.

Jej poezji będzie można posłuchać na dwóch koncertach: spektaklu muzycznym przygotowanym przez Marię Ka i Marka Branda. Ginczanka będzie także jedną z trzech bohaterek, obok Maschy Kaléko i Lili Grün, koncertu Celiny Muzy & Susanne Folk Trio „W moich marzeniach bije burza”, gdzie teksty niemieckojęzycznych poetek zostały przetłumaczone na język polski i odwrotnie.

Festiwal w niedzielę zakończy projekcja filmu „Urwany wiersz. Zuzanna Ginczanka” w reżyserii Mary Mirka Milo.

Szczagółowe informacje o Festiwalu „Zbliżenia” tutaj.