Nowe tomy Różewicza w księgarniach

Do księgarń trafiły właśnie wydane nakładem Biura Literackiego dwie – zapowiadane już przez nas – dwa tomy wierszy Tadeusza Różewicza. Utwory zmarłego w ubiegłym roku Poety, niepublikowane dotąd w książkach, trafiły do zbiorku Ostatnia wolność. Równocześnie w biurowej serii 44. Poezja polska od nowa ukazało się Znikanie, wybór wierszy przygotowany przez Jacka Gutorowa.

Na Ostatnią wolność składają się w głównej mierze ostatnie utwory Tadeusza Różewicza, napisane już po wydaniu tomów Kup kota w worku (work in progress) (2008) oraz to i owo (2012).  Redaktorem książki jest wieloletni wydawca Tadeusza Różewicza a także min. Tymoteusza Karpowicza – Jan Stolarczyk.

Znikanie to dla odmiany wybór wierszy Poety dokonany przez Jacka Gutorowa.

Wybór otwieram i zamykam wierszami, w których pojawia się obraz piszącej ręki. Ręka jest figurą ciała, a więc i życia, oderwanego od świadomości – w ten sposób złamany zostaje podstawowy w poezji romantycznej koncept organicznego rozwoju dzieła i ducha – pisze w posłowiu Jacek Gutorow. – Uniezależniona od poety ręka staje się przedłużeniem poezji, która utraciła rację bytu, a teraz zamyka się w sobie i znika. Pozostają fizjologiczne odruchy i koszmarna wizja twórczości jako procesu nieledwie biologicznego. W akt pisania wplątane jest widmo wyczerpania. To być może najbardziej poruszający paradoks Różewiczowskiego dzieła.

Znikanie jest wydane w serii 44. Poezja polska od nowa, w której Biuro Literackie przypomina twórczość nieżyjących poetów w wyborach współczesnych autorów. Także i w tym przypadku czytelnik otrzymuje nieoczywisty i zaskakujący, a zarazem starannie przygotowany zestaw wierszy.

fot. Biuro Literackie