O Paulu Celanie w Mikołowie

Zwracamy uwagę na niezwykle ciekawą książkę Adama Lipszyca Czas wierszaPaul Celan i teologie literackie.

Autor książki analizuje poezję Paula Celana w świetle pism Waltera Benjamina i Gershoma Scholema, a także Franza Kafki i Zygmunta Freuda, dowodząc przy tym, że w twórczości poety teologia żydowska przeżywa w osobliwej, widmowej postaci, którą autor określa mianem „teologii literackiej”.

Adam Lipszyc pisze: Wychodząc od deklaracji poety, lecz modyfikując je dzięki lekturze jego poezji, próbuję w tej książce pokazać, że wiele wierszy Paula Celana to pewne językowe akty pamięci. Akty te zwrócone są często – choć nie zawsze – ku temu, co utracone w historycznej katastrofie. Przekonany, że nazbyt spoisty język jest wspólnikiem zapomnienia, Celan rozbijał tworzywo językowe, pruł tkaniny swoich dawniejszych utworów, sam sobie wpadał w słowo. Stąd w wielu jego wierszach miejsc pamięci należy szukać w lukach między słowami, w dywizach rozrywających słowa, czasem w znakach interpunkcyjnych. Często też miejsca owym miejscom użyczają pewne szczególne wyrazy, dziwne słowa-resztki, które wykruszają się z całości mowy, by zjawić się na samym końcu wiersza. Zwykle zachowują pewien sens, często nawet kilka znaczeń w kilku różnych językach, zarazem jednak eksponują swoją materialność, swoje brzmienie czy kształt na papierze, a tym samym – stawiając czytelnikowi opór – niczym obce słowa wyizolowane z całości mowy rozrywają jej gładką materię, wskazując miejsce na końcu języka. Przeciwstawiając się biegowi czasu, wiersze te doprowadzają do gwałtownej krystalizacji, do strącenia pewnej resztki głosu – a zarazem przeobrażają moment, w którym same mówią, w pewne wyróżnione Teraz. Owo Teraz to właśnie czas wiersza, a przynajmniej wiersza Paula Celana.

Adam Lipszyc –  tłumacz,  profesor nadzwyczajny Polskiej Akademii Nauk, badacz twórczości Waltera Benjamina. Za opracowanie i współtłumaczenie wyboru esejów Gershoma Scholema Żydzi i Niemcy otrzymał w roku 2006 nagrodę Allianz Kulturstiftung. W 2009 roku laureat nagrody „Literatury na Świecie” za książkę Ślad judaizmu w filozofii XX wieku. W 2010 roku ta sama książka została nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia (2013) za książkę Sprawiedliwość na końcu języka. Czytanie Waltera Benjamina

18 września o  godz. 18.00 Instytut Mikołowski zaprasza na spotkanie z autorem książki, które poprowadzą Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk.