Powrót Seryjnych Poetów

Po wakacyjnej przerwie Poznań zaprasza na kolejne spotkania z cyklu „Seryjni Poeci”. Już 13 października w Zamku odbędzie się spotkanie z Jakubem Kornhauserem, Adrianem Gleniem i Michałem Larkiem. 

A dyskusja będzie dotyczyła wierszy Juliana Kornhausera z tomu  „Tylko błędy są żywe”, (Biblioteka Poezji Współczesnej, t. 99, Wydawnictwo WBPiCAK)  i książki Adriana Glenia, „Wiernie, choć własnym językiem. Rzecz o krytyce literackiej Juliana Kornhausera”, (Wydawnictwo WBPiCAK).

Spotkanie poprowadzi Jerzy Borowczyk.

Michał Larek (w wstępu do książki Tylko błędy są żywe) napisał: „Ciąży na Kornhauserze swoiste przekleństwo – historia literatury!… – pisał parę lat temu Adrian Gleń, jeden z najważniejszych znawców tematu – kiedy pojawia się bowiem każda kolejna książka poetycka czy krytyczna autora Zasadniczych trudności, od razu jest ona umiejscawiana w perspektywie, uprawianej przez tegoż twórcę w latach 70., poetyki nowofalowej i jej rozmaitych odmian i mutacji”. Wniosek opolskiego badacza jest smutny i chyba jednak prawdziwy: Julian Kornhauser stał się więźniem historycznoliterackich klisz niezmordowanie reprodukowanych przez nas przy najrozmaitszych okazjach. Świadomość takiego stanu rzeczy miałem cały czas, przygotowując niniejszą publikację. […] postanowiłem, że mój wybór wierszy Kornhausera będzie opowieścią czytelnika adresowaną do innego czytelnika – przecież poezję pisze się dla ludzi, nie dla filologów; czytanie to prywatna rozmowa z tekstem, a nie ekspedycja badawcza”.

Julian Kornhauser (ur. w 1946 r.) – poeta, prozaik, krytyk literacki, eseista, tłumacz, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydał kilkanaście tomów wierszy (ostatnio Origami, 2007), trzy powieści (ostatnio Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna, 1995), wiele monografii krytyczno- i historycznoliterackich oraz tomów szkiców (ostatnio Poezja i codzienność, 2003), kilka książek z przekładami chorwackiej, serbskiej i bośniackiej poezji (ostatnio Lament nad Sarajewem. Siedmiu poetów z Bośni: Antologia poezji bośniackiej, 1996) oraz dwa tomy wierszy dla dzieci. Redaktor naczelny „Pamiętnika Słowiańskiego”, członek kilku komisji PAN i PAU, były wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1975), Europejskiej Nagrody Poetyckiej (1989) i Nagrody Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich (1997). Mieszka w Krakowie.

Michał Larek – adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM, redaktor „Czasu Kultury”, wykładowca w WSNHiD; krytyk literacki, czasem teatralny. Zajmuje się literaturą XX i XXI wieku, antropologią mediów i kulturą popularną. Wspólnie z Jerzym Borowczykiem wydał tom wywiadów z pisarzami Rozmowa była możliwa i opracował książkę eseistyczną Bronisława Świderskiego Kiedy mogę zabić? Dyskusje o kulturze i przemocy. Obecnie pracuje nad rozprawą habilitacyjną na temat polskiej literatury XX i XXI wieku. Pisze też inne książki, w tym kryminalne.

Jakub Kornhauser – literaturoznawca, tłumacz, poeta. Pracownik naukowy Instytutu Filologii Romańskiej UJ, wykłada także na Wydziale Polonistyki UJ. Członek redakcji „Literatury na Świecie”. Zajmuje się literaturą i sztuką awangardową oraz eksperymentalną, kulturą Europy Środkowej i Francji, teorią literatury. Zredagował cztery monografie naukowe, ostatnio wydał tom Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Środkowej Europy [2014, wraz z K. Siewior] oraz monografię Całkowita rewolucja. Status przedmiotów w poezji europejskiego surrealizmu [2015]. Jesienią tego roku w WBPiCAK-u ukaże się zbiór jego próz poetyckich Drożdżownia. Mieszka w Krakowie.

Adrian Gleń – historyk literatury polskiej XX w., krytyk literacki, adiunkt w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego. Członek Akademii Młodych Uczonych PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Jest redaktorem kilku tomów zbiorowych i autorem siedmiu monografii. Zredagował antologię tekstów krytycznych poświęconych pisarstwu Juliana Kornhausera Było nie minęło oraz opublikował monografię Marzenie, które czyni poetą…. Autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornhausera . Ostatnio ukazał się jego zbiór krytycznoliteracki: Czułość (2014). Stale obecny na łamach „Odry” i „Nowej Dekady Krakowskiej”. Współpracownik „Toposu”.

Jerzy Borowczyk, jako historyk literatury (na polonistyce UAM) zajmuje się romantyzmem. Pisał do tomów zbiorowych poświęconych Mickiewiczowi, Słowackiemu, Norwidowi i Krasińskiemu. Pisuje również o literaturze dwudziestego wieku i najnowszej – w pracach zbiorowych poświęconych Krynickiemu, Sommerowi i Sosnowskiemu. Publikuje w „Czasie Kultury”, którego jest redaktorem, a ponadto drukował swoje teksty w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Kresach”, „Polonistyce”, „Frondzie”, „Arcanach”.