Poeci prozą

Pragniemy zwrócić uwagę na jedno z mniej nagłośnionych  wydarzeń tegorocznego wrocławskiego Bruno Schulz Festiwal.  Na intrygujące spotkanie zatytułowane (O)powieść poety, czyli dlaczego poeci zaczynają pisać prozą?

Bohaterem wieczoru będzie Jan Polkowski, nominowany do „Silesiusa” w 2010 roku, wybitny poeta, a także eseista i autor jednej ale dobrze przyjętej powieści „Ślady krwi”. Rozmawiać z nim będzie czołowy poeta pokolenia „brulionu” Krzysztof Koehler, także eseista i autor jednej, zbierającej dobre recenzje, wydanej w ubiegłym roku powieści „Wnuczka Raguela”.

Wybitni poeci trwają w naszej pamięci za sprawą wierszy, które napisali. Ale niektórym z nich liryka nie wystarczała, wypowiadali się również prozą. Rilke, Leśmian, Iwaszkiewicz – to tylko kilka przykładów. Także współcześnie zdarza się, że poeci ofiarują czytelnikom swoje dzieła prozatorskie  Podczas spotkania uda się być może uchylić rąbka tajemnicy poetów, którzy bywają prozaikami.

Z cytowanej zapowiedzi wieczoru wyraźnie wynika, że obaj cenieni poeci zajmą się problemem „zdrady” poezji na rzecz prozy. Ponieważ  obaj występujący  są erudytami, którzy nie unikają wygłaszania kontrowersyjnych poglądów, wieczór  zapowiada się pasjonująco .

Jan Polkowski (1953) debiutował w legendarnym, nielegalnym  „Zapisie” w 1978 roku. Opublikował tomy wierszy „To nie jest poezja”, „Oddychaj głęboko”, „Ogień”, „Drzewa”, „Elegie z Tymowskich Gór” jest uważany za najzdolniejszego poetę roczników pięćdziesiątych. Był na tyle ważną i wyrazistą postacią, że Marcin Świetlicki zadedykował mu swój zbuntowany “wiersz programowy” – “Dla Jana Polkowskiego”. Przez dwadzieścia lat  jako poeta milczał. Powrócił w 2009 roku  znakomitym,  nominowanym do “Silesiusa” tomem „Cantus”. Od tego czasu publikuje dość regularnie. Mieszka w Krakowie

Krzysztof Koehler  (1963) – jeden z najważniejszych poetów pokolenia „brulionu”, krytyk literacki, eseista, historyk literatury. Profesor i wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydał książki poetyckie: „Wiersze” (1990), „Nieudana pielgrzymka” (1993), „Partyzant prawdy” (1996), „Trzecia część” (2003), „Porwanie Europy” (2008). Autor scenariuszy do filmów dokumentalnych i widowisk telewizyjnych (m.in. „Sarmacja, czyli Polska”, „Macie swojego poetę!”, „Pieśni postu świętego z dawnych polskich poetów zebrane”). W latach 2006-2009 dyrektor TVP Kultura. Mieszka w Krakowie.

(O)powieść poety, czyli dlaczego poeci zaczynają pisać prozą? Spotkanie z Janem Polkowskim; prowadzenie: Krzysztof Koehler . Wtorek 13.października, godzina 18, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Refektarz.