Galicyjska Jesień Literacka

5 października rozpoczyna się polska część XXV Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej. Do 11 października 2015 roku poeci z kilku krajów odwiedzą  wiele miejscowości Podkarpacia i Małopolski.

Tegoroczna  XXV Międzynarodowa Galicyjska Jesień Literacka rozpoczęła się 29 września  we Lwowie. Od jutra impreza przenosi się do Polski. Jej preludium odbędzie się w Dębicy widowiskiem poetycko muzycznym Na strunach słowa z udziałem poetów i bardów z Polski, Ukrainy i Rosji.

W tym roku  w imprezie wezmą udział ponad 30 poetów i bardów  z Polski (min. Marek Wawrzkiewicz, Artur Grabowski, Andrzej Grabowski, Lech Konopiński) Ukrainy, Rosji, Wietnamu, Australii, Włoch, Litwy i Węgier.

Podobnie jak w ubiegłych latach odbędą oni tourne po kilkunastu miejscowościach Podkarpacia i Małopolski, gdzie wezmą udział spotkaniach autorskich, lekcjach literackich, mityngach i koncertach.

W ciągu 25 lat przez Galicyjską Jesień Literacką, której pomysłodawcą jest poeta Andrzej Grabowski, przewinęło się ponad 200 autorów z Polski i z zagranicy. Wśród nich byli: Jerzy Harasymowicz, Julian Kawalec, Ernest Bryll, Tadeusz Śliwiak czy Lech Konopiński. Znaczącą grupę stanowią za każdym razem literaci z zagranicy m.in.: z Japonii, Wietnamu, Etiopii, Ukrainy, Francji, Włoch i Australii.