Pszoniak czyta Różewicza

Opowiadania Tadeusza Różewicza w autorskim wyborze i interpretacji Wojciecha Pszoniaka – audiobook „Odpowiednie dać rzeczy słowo” (WL) w księgarniach już 22 października.  

Osobiste, wzruszające świadectwo przyjaźni dwóch wielkich artystów.

Na wybór składają się zarówno utwory napisane przez Różewicza zaraz po 1945 roku, których główną oś tematyczną stanowi  doświadczenie II wojny światowej, jak i późniejsze  miniatury prozatorskie, często satyrycznie obrazujące rzeczywistości PRL-u.

We wszystkich jednak utworach urzeka czytelnika trafność spostrzeżeń i refleksji, poetyckość opisów i wirtuozeria formalna, którą  dodatkowo wzbogaca mistrzowska interpretacją Wojciecha Pszoniaka.

Wojciech Pszoniak wspominał w „Dzienniku Łódzkim”: „Tadeusza Różewicza poznałem w latach pięćdziesiątych jako młody chłopak, zagubiony, szukający siebie, swojej drogi. On wtedy mieszkał w Gliwicach, ja założyłem teatr studencki przy Politechnice Śląskiej. On na początku stał się naszym opiekunem i zaczęliśmy grywać jego sztuki. Po pewnym czasie bardzo się zaprzyjaźniliśmy, spędzaliśmy wiele czasu na Mazurach… Kilka wódeczek razem wypiliśmy. Później kiedy studiowałem w Krakowie, byłem aktorem , zawsze się widywaliśmy. Do dnia dzisiejszego ze sobą rozmawiamy, wiele sobie opowiadamy.

(…) Kiedyś Różewicz zadał mi fundamentalne pytanie, którym właściwie wyznaczył mi drogę. Pisałem wiersze i pokazywałem mu je, takie… młodzieńcze utwory. Kiedyś, będąc na Mazurach, on mówi: „Wiesz co, ty musisz jedną rzecz napisać. Napisz, co to znaczy być aktorem, gdzie to się odbywa…” To pytanie, jedno z najważniejszych, które mi zadał, towarzyszy mi do dzisiaj. Napisałem książkę o moim życiu, o aktorstwie. Od wielu lat jestem pedagogiem, a do dziś słyszę to pytanie Tadeusza i … jeszcze nie wiem”.