Wittlin znowu obecny

Korespondencja Tymona Terleckiego (wybitnego teatrologa i eseisty)) i Józefa Wittlina (znakomitego poety i krytyka)  – „Listy 1944-1976” (Więź)  jest kopalnią wiedzy o samych autorach oraz o życiu literackim emigracji w Anglii i w Stanach Zjednoczonych. Ponadto wiele fragmentów przynosi informacje o czasach międzywojennych oraz o okresie II wojny światowej.

Łukasz Tischner pisał o książce w Znaku (5/2015): „Ubiegły rok, na który przypadło 100-lecie wybuchu I wojny światowej, okazał się dla Józefa Wittlina łaskawy i bodaj rekordowy. Wznowiono jego arcydzieło – Sól ziemi, które w radiowej Dwójce brawurowo czytał Grzegorz Damięcki. Pojawił się tom pokonferencyjny Etapy Józefa Wittlina, wyszły także dwa tomy listów. To wciąż nie tak wiele, ale zważywszy na uporczywą nieobecność Wittlina w polskiej kulturze po 1945 r., trzeba się cieszyć, że ten bezdyskusyjnie pierwszorzędny pisarz pierwszorzędny zajmuje wreszcie nieco miejsca na księgarskich półkach. […] Dwa tomy korespondencji dają niepowtarzalny wgląd w codzienność artysty i emigranta. Choć oba są wyjątkowe, pierwszeństwo przyznałbym listom, którymi wymieniali się Józef Wittlin z Tymonem Terleckim. Po części dlatego że bezkonkurencyjne są rozbudowane przypisy, w których Nina Taylor-Terlecka dzieli się swoją oszałamiającą erudycją na temat oficjalnego i prywatnego życia skamandrytów i londyńskiej emigracji”.

Józef Wittlin, Ur. 17 sierpnia 1896 r. w Dmytrowie na Podolu, zm. 28 lutego 1976 r. w Nowym Jorku, poeta, powieściopisarz, tłumacz, krytyk.

Tymon Terlecki, Ur. 10 VIII 1905 roku w Przemyślu, zm. 6 XI 2000 roku w Oksfordzie. Historyk literatury, teatrolog, eseista, krytyk.