Klasyka poezji w internecie

Jest już czynny portal polska-poezja.pl, na którym są zamieszczane najlepsze polskie wiersze prezentowane w formie nagrań audio wraz z tekstem.

Utwory  czytane są przez aktorów aktorów krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego. Celem projektu jest przypomnienie wybitnych tekstów poetyckich, które wpłynęły na kształt polskiej kultury i świadomość kolejnych pokoleń Polaków.

Do tej pory na stronie polska-poezja.pl opublikowanych zostało kilkadziesiąt nagrań. Są wśród nich m.in. interpretacje wierszy Adama Mickiewicza („Ody do młodości”, „Stepów akermańskich”, „Świtezianki”, „Nad wodą wielką i czystą” i innych), Cypriana Kamila Norwida (np. „Mojej piosnki [I]” i „W Weronie”), kilku pieśni i trenów Jana Kochanowskiego oraz wybrane sonety Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego. Zamieszczono także interpretacje znanych wierszy średniowiecznych nieznanych autorów – choćby „Lamentu świętokrzyskiego” („Posłuchajcie bracia miła…”). Jak zapowiadają pomysłodawcy polskiej-poezji.pl, nowe nagrania będą ukazywały się co tydzień.

Portal polska-poezja.pl jest jednym z projektów krakowskiej Fundacji im. Maurycego Mochnackiego. Fundacja zajmuje się m.in. wspieraniem badań naukowych, popularyzacją wiedzy o literaturze polskiej oraz upamiętnianiem dorobku i popularyzowaniem sylwetki Maurycego Mochnackiego. Organizuje spotkania z pisarzami i poetami, prowadzi własny program stypendialny dla osób z otwartym przewodem doktorskim „których badania wpisują się w program Fundacji” i „przywracają czytelnikom teksty dawne”.

Szczegóły na stronie:polska-poezja.pl