Zdzisław Jaskuła nie żyje

Dzisiaj odszedł Zdzisław Jaskuła – poeta, współtwórca legendarnego „Pulsu”.

Zdzisław  Jaskuła urodził się w roku 1951. Poeta, pisarz, tłumacz, reżyser, społecznik. W PRL działacz opozycji demokratycznej, wielokrotnie szykanowany. Z powodu wilczego biletu nieprzyjęty na Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W mieszkaniu jego i żony – tłumaczki Sławy Lisieckiej – odbywały się stałe spotkania z niezależnymi artystami, pisarzami, aktorami oraz dyskusje, wykłady i różnorakie imprezy kulturalne.

W 1970 roku przesłuchiwany po raz pierwszy w sprawie „Ruchu” pod pretekstem kradzieży maszyny do pisania.. W marcu 1976 roku relegowany z piątego roku Uniwersytetu Łódzkiego Przez wiele lat miał zakaz pracy. Członek redakcji niezależnego kwartalnika literackiego „Puls”. Oboje z żoną wielokrotnie byli karani przez kolegia orzekające grzywnami. Próbowano pozbawić ich mieszkania, przeprowadzano rewizje i konfiskaty (głównie książek i wydawnictw niezależnych).Jako poeta debiutował w 1969 na łamach „Poezji. Wydał zbiory wierszy: Zbieg okolicznościDwa poematyWieczór autorski i Maszyna do pisania (1984). Zredagował antologię anonimowej poezji stanu wojennego Siekiera, motyka, smok wawelski (1982). Wraz z żoną jest autorem nowego tłumaczenia Tako rzecze Zaratustra Fryderyka Nietzschego (1999). Autor wyboru poezji Gottfrieda Benna Nigdy samotniej i inne wiersze (2011). Redaktor działu poetyckiego czasopisma „Tygiel Kultury”. Był wiceprezesem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Dyrektorem Teatru Nowego w Łodzi.

 

Zdzisław Jaskuła

 

Dalej

mówiłem

nigdy nie odchodź

nie odchodź

 

dalej

niż ja od ciebie

 

foto. Teatr Nowy/nowy.pl