O Wirpszy w Mikołowie

W 30 rocznicę śmierci wybitnego poety i tłumacza Witolda Wirpszy Instytut Mikołowskie organizuje, w dniach 19 i 20 listopada, sesję naukową  poświęconą życiu i twórczości autora „Liturgii”.

W przeciągu ostatniej dekady nakładem Instytutu Mikołowskiego ukazało się kilkanaście książek Witolda Wirpszy. Sesja  „Powrót w zamęcie – dekada Witolda Wirpszy” – to kolejne z wielu przedsięwzięć organizowanych przez tą instytucję, których celem jest promocja twórczości niezwykłego poety.

Witold Wirpsza to jeden z wielkich powojennej awangardy poetyckiej. Urodził się. w 1918 roku w Odessie. Poeta, prozaik, krytyk, tłumacz literatury niemieckiej. Oprócz wielu tomów poezji i prozy jest także autorem głośnego eseju „Polaku, kim jesteś?”, opublikowanego po raz pierwszy w podziemiu w latach 70.
Jako poeta debiutował w 1935 r. na łamach „Kuźni Młodych”.
Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., w czasie wojny więzień oflagów. Debiutował w 1935 roku. Po „epizodzie socrealistycznym”, przyjął postawę opozycyjną wobec władz PRL. W 1970 r. został zmuszony do emigracji, zamieszkał w Berlinie Zachodnim wraz ze swoją żoną, wybitną tłumaczką i poetką Marią Kurecką. Zmarł w roku 1985 w Berlinie. Ich synem jest poeta i krytyk Leszek Szaruga.

 

Program sesji:

Dzień I

  1. 11. 2015 r., godz. 17:00

Dyskusja panelowa o książce Witolda Wirpszy Komentarze do fotografii (wyd. II, Mikołów, 2010),
prezentowanej podczas sesji w postaci ekspozycji

Udział wezmą:

Dariusz Pawelec, Zbigniew Chojnowski, Krzysztof Kłosiński

 Dyskusja panelowa o książce Witolda Wirpszy Listy z oflagu (Szczecin, 2015)

Wydane w tym roku „Listy z oflagu”  pozwalają poznać nieznane wątki z biografi Wirpszy . Daje się też, już w tych pisanych przez dwudziestoparolatka listach, zauważyć zalążki jego poetyki. Mieszanie się rozmaitych dziedzin sztuki, prawa, geografii, filozofii czy religii, a także to co po latach zostanie nazwane Wirpszowską ironią i groteską . Jak pisze redaktor tomu Dariusz Pawelec :  Listy bardzo młodego człowieka potwierdzają słabo upowszechnioną opinię środowiskową (jej depozytariuszem jest Krzysztof Karasek), że Witold Wirpsza był największym erudytą wśród polskich poetów XX wieku. Książka stanowi ważny i nieodzowny materiał do rekonstrukcji biografii Witolda Wirpszy oraz obszar, w którym wnikliwy czytelnik znajdzie genezę wielu jego utworów, nie tylko Pomarańczy na drutach, ale również Don Juana, napisanej niedługo przed śmiercią Liturgii i innych.

 Udział wezmą:

Cezary Sikorski (wydawca), prof. Dariusz Pawelec, prof. Leszek Szaruga

Dzień II

  1. 11.2015 r., godz. 17:00

Dyskusja panelowa o twórczości Witolda Wirpszy

Udział wezmą:

Dariusz Pawelec, Anna Kałuża, Zbigniew Chojnowski, Joanna Grądziel – Wójcik