Artur Szlosarek przypomniany

„List do ściany” (WL) Artura Szlosarka, poety mieszkającego w Berlinie, laureata Nagrody Kościelskich, autora, którego kolejne tomy wierszy spotykały się zawsze z dużym zainteresowaniem krytyki i czytelników, to jedna z najlepszych jego książek. Ostatnim tomikiem Szlosarka jest „Ołówek rzeźnika” opublikowany trzy lata temu. 

Szlosarek to autor rozpoznawalnych, wyciszonych wierszy, posługujący się chętnie długą, spokojną frazą, pisarz, który panuje nad swoim warsztatem i w śmiały sposób podejmuje dialog z tradycjami europejskiej literatury i filozofii. Poeta posługuje się często aluzją, cytatem, kulturowym odwołaniem, tworząc swoiste lekturowe palimpsesty, które wymagają od czytelnika znacznej interpretacyjnej sprawności.

Artur Szlosarek jest poetą, tłumaczem i krytykiem. Urodził się w 1968 w Krakowie. Skończył komparatystykę na uniwersytecie w Bonn, tam też zamieszkał.

Marian Stala uważa jego twórczość za „jedno z najdojrzalszych i najbardziej zastanawiających zjawisk nowej literatury”. Szlosarka początkowo zaliczano do grupy poetów neoklasycznych, mówiących głosem nastrojonym przez historię kultury i zatroskanych brakiem metafizycznych czy choćby społecznych poręczeń dla poezji. Dzisiaj jawi się jako wyraziciel głębokich przeżyć egzystencjalnych. Nie jest jednak poetą jednego nastroju, lecz twórcą szukającym sensu wśród zacierających się przeciwieństw, upominającym się o prawo wyboru i prawo do nadziei.

W latach 1987-1989 studiował polonistykę w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, zaś w okresie 1990-1994 komparatystykę, germanistykę i filozofię w Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. W 1997 uzyskał tytuł magistra filologii polskiej (UJ).

Tłumaczył Celana, Benjamina, Kafkę i Lichtenberga. Stypendysta m.in. berlińskiej Akademii Sztuk, Fundacji Roberta Boscha, Ministra Kultury RP. Jego wiersze tłumaczone były na język angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, bułgarski, czeski i słowacki, oraz publikowane w różnych czasopismach i antologiach. Mieszka w Berlinie.