Konkurs im. K.K. Baczyńskiego

Ogłoszono jubileuszową XXV edycję ogólnopolskiego konkursu im. K.K. Baczyńskiego na zestaw poetycki. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego działające w Łodzi.

Na konkurs należy nadesłać w 5 egzemplarzach zestaw wierszy o łącznej objętości do stu wersów, stanowiący spójną warsztatowo propozycję. Jury będzie rozpatrywać jedynie utwory dotąd nienagradzane i niepublikowane.

Nadesłany zestaw poetycki należy oznaczyć słownym godłem. Tym samym godłem prosimy oznaczyć także dołączoną do przesyłki zaklejoną kopertę, zawierającą imię, nazwisko i adres Autora (z numerem telefonu, adresem e-mailowym) oraz odcinek potwierdzenia wpłaty 15 zł (piętnaście złotych) na konto Stowarzyszenia: Volkswagen Bank Polska S.A., nr 62 2130 0004 2001 0645 1645 0001. Biorący udział w konkursie są zobowiązani również do dołączenia podpisanego przez siebie oświadczenia o własnym autorstwie nadesłanych prac.

Termin nadsyłania prac mija 7 stycznia 2016 roku pod adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90-056 Łódź, z dopiskiem: XXV Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego.

Organizatorzy nie odsyłają nadesłanych prac. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych tekstów w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Oprócz nagrody głównej zostanie także Nagroda TETIS – za zestaw poetycki wyróżniający się nowatorstwem formalnym i niekonwencjonalnością. Nagroda TETIS zostanie przyznana przez Jury propozycji poetyckiej wybranej osobno spośród wszystkich nadesłanych na konkurs.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w Łodzi 19 marca 2016 roku. O dokładnym miejscu i czasie uroczystości laureaci będą powiadomieni indywidualnie, dane te zostaną także zamieszczone na stronie Stowarzyszenia: www.slkkb.org.pl. Decyzję o rozdziale nagród i wyróżnień oraz o ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu zamykającym Konkurs. Werdykt Jury zostanie następnie opublikowany w prasie oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia.