Tomas Venclova nominowany

Wybitny litewski poeta i eseista Tomas Venclova, został nominowany do nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia.  

Do Nagrody kapituła nominowała także: Jana Tombińskiego, w latach 2007–2012 stałego przedstawiciela Polski przy UE, a od 2012 r. ambasadora Unii na Ukrainie; Bogumiłę Berdychowską, publicystkę, znawczynię historii Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich; Konrada Szymańskiego, byłego europosła, a obecnie wiceministra Spraw Zagranicznych; oraz Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego z Kowna.

Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia przyznawana jest od 2001 r. za działalność w imię polskiej racji stanu. Przyznaje się  ją osobie lub instytucji, które w swojej działalności publicznej kierują się zasadami wypracowanymi przez Jerzego Giedroycia w kręgu „Kultury”.

Pierwszym laureatem był prof. Jan Kłoczowski, twórca Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Wśród nagrodzonych są też m.in.: Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta, Andrzej Przewoźnik, Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich.

W kapitule nagrody zasiadają m.in. Agnieszka Romaszewska-Guzy, Hanna Wawrowska, Czesław Bielecki, Jan Malicki, Andrzej Nowak, Paweł Kowal, Zbigniew Brzeziński, dyrektor Instytutu Książki Grzegorz Gauden i redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Bogusław Chrabota.

Kto otrzyma nagrodę, dowiemy się 1 grudnia podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Pałacu Rzeczypospolitej na pl. Krasińskich w Warszawie. Laureat otrzyma wówczas dyplom, statuetkę oraz medal z wizerunkiem patrona i grawerowanym napisem „W imię polskiej racji stanu”.

Źródło: Rzeczpospolita

Fot. Mariusz Kubik/wikimedia