Debiut Jolanty Nawrot

 W wydawnictwie WBPiCAK ukazuje się tomik Jolanty Nawrot – „Płonące główki, stygnące stópki”.

Książka-laureatka konkursu poetyckiego im. Klemensa Janickiego. Konkurs organizowany był w ramach festiwalu Poznań Poetów 2015. Organizator: Centrum Kultury „Zamek”. Książka ukazała się ze środków finansowych CK „Zamek” w Poznaniu.

 

Śmierć

„Czy będzie ci zimno?”

„To zależy od tego,

po której stronie okna

staniesz”.

(fragment książki)

 

Dariusz Dziurzyński tak pisał m.in. o poezji Nawrot przy okazji wręczenia nagród im. A. Krzyckiego (i opublikowania antologii pokonkursowej):

„Jolanta Nawrot, najmłodsza uczestniczka antologii, w (…)  wierszu Przypadłość zawarła (…) ciekawe pytanie: „czy zawał poezji jest jej pisany z góry czy z dołu?” Można ów „zawał poezji” rozumieć na różne sposoby. Jako wstrząs ideologiczny podporządkowujący wiersze „słusznej sprawie”. Jako zamęt lingwistyczny, który alienuje poezję z komunikacji. Można go rozumieć w uogólnieniu jako swoistą chorobę wiersza, która polega na zrywaniu łączności z mową codzienną oraz identyfikowalnym, międzyludzkim doświadczeniem. W tym sensie omawiane wiersze – szczęśliwie dla ich Autorów – byłby wierszami przed zawałem poetyckim. Pozostaje mieć nadzieję, że znajdą się one również – a pokaże to najbliższa przyszłość –poza zawałem estetycznym. Że pozostaną, jak pisał kiedyś Tadeusz Różewicz, „wierszami zewnętrznymi” – otwartymi na wspólnotę sensu, emocji i losów”.

Jolanta Nawrot (ur. w 1992 r.), poetka, studentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureatka Konkursu Poetyckiego im. Klemensa Janickiego na tomik wierszy (2015). Tomik Płonące główki, stygnące stópki jest jej debiutem książkowym. Mieszka w Gółkowie i Poznaniu.