O Tadeuszu Różewiczu w prestiżowym amerykańskim piśmie

Prestiżowe amerykańskie pismo poświęcone poezji współczesnej zamieściło blok poświęcony poezji Tadeusza Różewicza, złożony z tekstów współczesnych poetów polskich i ich wierszy.

Pomysłodawcami bloku są Marit MacArthur, profesorka literatury angielskiej Uniwersytetu Kalifornijskiego oraz Kacper Bartczak z Uniwersytetu Łódzkiego – poeta, eseista, amerykanista – który całość skoordynował

To bardzo oryginalna forma prezentacji, na którą składają się krótkie teksty współczesnych polskich poetów na temat autora Niepokoju oraz ich wiersze inspirowane poezją Tadeusza Różewicza. Poetami, którzy wypowiedzieli się na temat Tadeusza Różewicza, prezentując zarazem swoje wiersze, są przedstawiciele młodszych pokoleń: Wojciech Bonowicz, Kacper Bartczak, Krzysztof Siwczyk, Marta Podgórnik, Maciej Melecki, Jacek Gutorow, Jerzy Jarniewicz,Marcin Sendecki, Adam Wiedemann, Edward Pasewicz, Grzegorz Wróblewski i Darek Foks.

Ten zestaw tekstów pokazuje ogromny wpływ twórczości Różewicza nie tylko na problematykę ale też na formę i język współczesnej poezji polskiej. Nie mamy tu jednak do czynienia z poetycką różewiczowską szkołą, w prezentowanych tekstach nie ma naśladownictwa. Każdy z prezentowanych poetów przemawia swoim własnym językiem.  Teksty zamieszczone w bloku można znaleźć na stronie pisma „Jacket2″.

Źródło: Instytut Książki