Mackiewicz o poezji Sendeckiego

Ukazuje się książka Pawła Mackiewicza – „Sequel. O poezji Marcina Sendeckiego” (WBPiCAK). 

Paweł Mackiewicz: „U Sendeckiego odprawa na placu budowy w istocie jest zwięzła, nic dziwnego, ekipa konstruktywistów wie, co ma robić. Same prace budowlane natomiast polegają nie tyle na przebudowywaniu już istniejących gmachów, ile na dobudowywaniu budynków nawiązujących do nich funkcjonalnością i rozwiązaniami technologicznymi. Przejmuje się nowatorskie, czasem eksperymentalne, a niekiedy wymagające – jedynie – wyrafinowanego kunsztu i starannego rzemiosła techniki budowlane, które następnie należy rozwinąć. A styl architektoniczny? Zdarza się, że zostaje ten sam, jeśli estetyka oryginału znajdzie uznanie w oczach architekta. Częściej jednak styl bywa unowocześniany, krojony na miarę potrzeb współczesnego mieszkańca. Przy czym nawet pobieżny rzut oka na panoramę miasta dowodzi, że architekt z wykonawcą powzięli ambitny i maksymalistycznie zróżnicowany plan urbanistyczny. Można by to sobie wyobrazić. Plac Iwaszkiewicza w centrum, nadrzeczna dzielnica Nowej Fali, kręta ulica Marcińska (inaczej zwana ulicą Trzech Marcinów), Stare Miasto z ulicą Słowackiego i Zaułkiem Mickiewicza, odwiedzany przez przybyszów deptak Franka O’Hary, Willa Karpińskiego, muszla koncertowa na Błoniach Sosnowskiego, budynek kręgielni OuLiPo, campus Szkoły Języków Obcych im. Jamesa Schuylera, Iglica Foksa”.

Paweł Mackiewicz (ur. 1980), adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, autor książek Pisane osobno. O poezji polskiej lat pierwszych (Poznań 2010), W kraju pełnym tematów. Kazimierz Wyka jako krytyk poezji (Kraków 2012), Małe i mniejsze. Notatki o najnowszej poezji i krytyce (Katowice 2013). Opracował tomy: Kazimierz Wyka, „Tylnym pomostem”. Felietony zebrane (Kraków 2014) oraz Marcin Sendecki, Pamiątka z celulozy. Wybór wierszy (Poznań 2014). Współpracuje z „Nowymi Książkami” i „Akcentem”. Najchętniej mieszka w Górach Kaczawskich.