Konkurs na tom poetycki

Działająca we Wrocławiu Fundacja im. Tymoteusza Karpowicza po 5 latach reaktywuje Ogólnopolski Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza na autorską książkę poetycką.  Propozycje można nadsyłać do końca lutego.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza. Do konkursu mogą być zgłaszane niepublikowane dotychczas tomy poetyckie zarówno debiutantów, jak i autorów z dorobkiem wydawniczym. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie trzech egzemplarzy maszynopisu (wydruku komputerowego) swojej propozycji książki poetyckiej w terminie do 29 lutego 2016 r. pod adres: Księgarnia Tajne Komplety, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław.
Organizatorzy proszą dodatkowo o przesłanie propozycji konkursowej pocztą elektroniczną na maila: konkurskarpowicza@gmail.com w formie jednego zwartego pliku w formacie .doc lub .rtf (z dopiskiem w temacie: Konkurs im. Tymoteusza Karpowicza).

Prace konkursowe (w postaci papierowej i elektronicznej) powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem.
Tomy oceni zarząd Fundacji w składzie: Jacek Bierut, Grzegorz Czekański, Karol Pęcherz. Nagrodą główną jest wydanie wyróżnionego tomu (nakład: 550 egz.), udział autora podczas festiwalu literacko-artystycznego preTEXTY, który będzie odbywać się w 2016 r. na Dolnym Śląsku, a także 30 egz. autorskich opublikowanej książki.
Organizatorzy zapewniają profesjonalną promocję oraz kolportaż książki, a także uczestnictwo w wydarzeniach literackich i artystycznych organizowanych bądź współorganizowanych przez Organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w marcu 2016 r.

Szczegółowy regulamin konkursu tutaj