Internetowe monografie

„Monografie w toku” to przedsięwzięcie zmierzające do stworzenia serii publikacji sieciowych poświęconych: Stanisławowi Barańczakowi, Ryszardowi Krynickiemu i Adamowi Zagajewskiemu.

Publikacje te pomyślane są jako regularnie uzupełniane kompendia o charakterze monograficznym – prezentujące zarówno podstawowe informacje o życiu i twórczości poszczególnych poetów, jak i refleksje krytyczne nad ich dziełami wzbogacone o antologie wierszy, kalendaria, zestawienia bibliograficz­ne, nagrania audio i wideo oraz ikonografię.

W serwisie znajduje się ponad 170 tekstów wierszy, niektóre  z nich prezentowane są też w formie nagrań. Własne utwory czytają Ryszard Krynicki i Adam Zagajewski, a utwory Stanisława Barańczaka interpretuje Marek Kondrat. Materiały pochodzą z archiwów poetów oraz Wydawnictwa a5, które jest pomysłodawcą całego przedsięwzięcia.
Do współpracy zaproszono badaczy literatury: profesor Annę Czabanowską – Wróbel , znawczynię dzieła  Adama Zagajewskiego; profesora Piotra Śliwińskiego, znakomitego krytyka i jurora Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius”, który przygotował monografię poświęconą Stanisławowi Barańczakowi oraz profesora Pawła Próchniaka, autora monografii Ryszarda Krynickiego i redaktora naczelnego Stron Poezji (www.stronypoezji.pl).

Nad techonolgiczną stroną przedsięwzięcia opiekę sprawuje Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” .
Monografie dostępne są tutaj.