Edward Balcerzan nagrodzony

21 stycznia w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  Edward Balcerzan- poeta jeden z najwybitniejszych polskich badaczy literatury, odbierze Nagrodę im. Kazimierza Wyki.

Edward Balcerzan jest teoretykiem literatury, krytykiem literackim, tłumaczem, poetą i prozaikiem. W 1961 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i związał się zawodowo z tą uczelnią. W 1985 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1990 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Wykładał na wielu uniwersytetach europejskich, autor i redaktor licznych prac i książek literaturoznawczych – dotyczących problematyki teorii literatury, teorii przekładu, zagadnień twórczości awangardowej (szczególnie Władimira Majakowskiego, Brunona Jasieńskiego, Juliana Przybosia, Mirona Białoszewskiego, Tymoteusza Karpowicza). Był promotorem na UAM jedynego doktoratu honoris causa Wisławy Szymborskiej.

Jest autorem kilku zbiorów wierszy zaliczanych do tzw. „poezji lingwistycznej” i książek prozatorskich. Zajmował się także tłumaczeniem poezji m.in. Borysa Pasternaka i Giennadija Ajgiego.

Nagroda im. Kazimierza Wyki jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej od 1980 r. Do grona jej laureatów należą m.in. Jan Błoński, Jerzy Jarzębski, Zbigniew Herbert, Mieczysław Porębski, Marian Stala, Maria Janion, Michał Głowiński, Przemysław Czapliński, Marek Zaleski, Krystyna Czerni, Andrzej Franaszek. W ubiegłym roku otrzymał ją historyk literatury i kulturoznawca prof. Andrzej Mencwel.

Patronem nagrody jest wybitny historyk i krytyk literatury Kazimierz Wyka (1910-75), profesor UJ, twórca własnej metodologii krytyki literackiej, zwanej „szkołą Wyki″. Fundatorami są marszałek województwa małopolskiego i prezydent Krakowa.