Nowe Jaskulana

Na ostatni weekend stycznia Teatr Nowy w Łodzi przygotował cykl wydarzeńzatytułowany „Nowe Jaskulana”, poświęcony zmarłemu w październiku wybitnemu poecie i reżyserowi Zdzisławowi Jaskule.

Nazwa nawiązuje do tzw. „zastępczych Juwenaliów”, które Zdzisław Jaskuła organizował w latach 70-tych, kiedy juwenalia zostały zabronione. Była to zabawa, niekiedy bardzo huczna, w czasie której nie mogło zabraknąć poezji. „Jaskulana” przeszły do miejskiej legendy literackiej, a sam Jaskuła ironizował, że dokładniejsze sprawozdania z tych imprez można przeczytać w aktach bezpieki.

Podczas weekendu będzie można uczestniczyć w spotkaniu poświęconym poetyckiej działalności Zdzisława Jaskuły. O jego poezji opowiadać będą: Lucyna Skompska, Jerzy Jarniewicz i Krzysztof Siwczyk.

Ponadto odbędzie się „maraton teatralny”, podczas, którego zaprezentowane zostanie kilka spektakli zrealizowanych przez Teatr Nowy, którym poeta kierował do śmierci.

Szczegółowy program tutaj

 

Zdzisław  Jaskuła urodził się w roku 1951. Poeta, pisarz, tłumacz, reżyser, społecznik. W PRL działacz opozycji demokratycznej, wielokrotnie szykanowany. Z powodu wilczego biletu nieprzyjęty na Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W mieszkaniu jego i żony – tłumaczki Sławy Lisieckiej – odbywały się stałe spotkania z niezależnymi artystami, pisarzami, aktorami oraz dyskusje, wykłady i różnorakie imprezy kulturalne.

W 1970 roku przesłuchiwany po raz pierwszy w sprawie „Ruchu” pod pretekstem kradzieży maszyny do pisania.. W marcu 1976 roku relegowany z piątego roku Uniwersytetu Łódzkiego Przez wiele lat miał zakaz pracy. Członek redakcji niezależnego kwartalnika literackiego „Puls”. Oboje z żoną wielokrotnie byli karani przez kolegia orzekające grzywnami. Próbowano pozbawić ich mieszkania, przeprowadzano rewizje i konfiskaty (głównie książek i wydawnictw niezależnych).Jako poeta debiutował w 1969 na łamach „Poezji. Wydał zbiory wierszy: Zbieg okolicznościDwa poematyWieczór autorski i Maszyna do pisania (1984). Zredagował antologię anonimowej poezji stanu wojennego Siekiera, motyka, smok wawelski (1982). Wraz z żoną jest autorem nowego tłumaczenia Tako rzecze Zaratustra Fryderyka Nietzschego (1999). Autor wyboru poezji Gottfrieda Benna Nigdy samotniej i inne wiersze (2011). Redaktor działu poetyckiego czasopisma „Tygiel Kultury”. Był wiceprezesem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Dyrektorem Teatru Nowego w Łodzi.