Rzeźnia literacka w Wilnie

Rzeźnia Literacka z Dolnego Śląska w Wilnie, już 29 stycznia w Domu Kultury Polskiej. 

„Polska literatura współczesna. Artyści – literaci z pełnej twórczego fermentu współczesnej Polski w geście anarchicznym obalą przyjęte normy i wprowadzą nowe, tętniące życiem, spływające świeżą krwią idiomy poetyckie” – tak zapowiada imprezę portal „delfi.lt

Gość pojedynku literackiego – poeta, prozaik i krytyk literacki Karol Maliszewski stanie w szranki z prowadzącym spotkanie Wojciechem Korycińskim.

Karol Maliszewski – urodził się w 1960 r. w Nowej Rudzie (Dolny Śląsk), gdzie mieszka do dzisiaj. Pracuje w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Opublikował osiem zbiorów wierszy – ostatnie to „Potrawy pośmiertne” (2010) i „Ody odbite” (2012) oraz siedem książek prozatorskich, m.in. „Faramucha” (2001) – nominowana do Paszportu Polityki, „Sajgon” (2009), „Manekiny” (2012), „Przemyśl-Szczecin” (2013) – nominowana do Śląskiego Wawrzynu Literackiego. W roku 1999 ukazała się jego książka krytycznoliteracka pt. „Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy”, a w 2001 druga książka tego typu, zatytułowana „Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach”. Następnie wydał: „Rozproszone głosy. Notatki krytyka” (2006) – nominowana do Nagrody Nike, „Po debiucie” (2008), „Pociąg do literatury” (2010), „Wolność czytania” (2015). Jest współautorem podręcznika „Jak zostać pisarzem” (2011). W roku 2015 opublikował w Poznaniu wiersze zebrane z lat 1984-2014 w książce pt. „Jeszcze inna historia”.

Wojciech Koryciński – urodził się w 1979 r. w Świdnicy (Dolny Śląsk) – pomysłodawca i współorganizator Świdnickich Śród Literackich (cyklicznej imprezy odbywającej się od 2006 r., inspirowanej wileńskimi Środami Literackimi) oraz świdnickiego literackiego Festiwalu Cztery Żywioły Słowa. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor licznych artykułów o tematyce krytycznoliterackiej i kulturoznawczej oraz powieści kryminalnych „Tajemnice ulicy Pańskiej” (2010), „Niebieskie zakony” (2013), farsy „Urząd nad jeziorem” (2013), noweli „Wieża” (2013). W 2011 r. otrzymał świdnicką Nagrodę w Dziedzinie Kultury, a w 2014 r. Nagrodę Publiczności Warto, przyznawaną przez wrocławski dodatek „Gazety Wyborczej” i miasto Wrocław. Stypendysta Prezydenta Świdnicy w latach 2010 i 2013. Obecnie przygotowuje trzecią część cyklu kryminalnego – „Reges fugae”, której akcja toczyć będzie się m.in. w Wilnie.